Direktion

Direktion

 

Ordførende direktør 
Gert R. Jonassen

Vice ordførende direktør 
Jan Walther Andersen

Bankdirektør 
Svend Randers

Bankdirektør 
Simon Sinding Jørgensen

Bankdirektør og CFO 
Frank Mortensen

Bankdirektør
Gry Bandholm

Find billeder i bedre opløsning til download i vores billedbank.