Direktion

Direktion

 

Ordførende direktør 
Gert R. Jonassen

Vice ordførende direktør 
Jan Walther Andersen

Bankdirektør Forretning
Svend Randers

Bankdirektør Forretningsudvikling, HR og IT
Simon Sinding Jørgensen

Bankdirektør CFO 
Frank Mortensen

Find billeder i bedre opløsning til download i vores billedbank.