Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Forbrugerpriserne stiger med højeste hastighed siden 2012

Forbrugerpriserne stiger med højeste hastighed siden 2012

10. september 2021
Gå til nyhedsoversigt

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at de danske forbrugerpriser steg med 1,8% i august i forhold til samme måned for et år siden. Det er en stigning i forhold til juli, som lød på 1,6%. Inflationen har oplevet et mærkbart løft siden årsskiftet, hvor den lød på blot 0,5%. Den aktuelle inflation er den højeste siden slutningen af 2012. I en historisk kontekst er inflationen dog fortsat ganske lav, men altså mærkbart løftet det seneste halve års tid.

Prisstigningerne er primært drevet af priser på varer. Således steg priserne på varer i august med 2,4% i forhold til samme måned sidste år. Særligt boligbenyttelse, elektricitet og opvarmning, herunder særligt prisstigninger på elektricitet trækker op. Men også tobak samt benzin og diesel trækker op. Årsprisstigningen på tjenester er derimod væsentligt lavere med blot 1,2%.

Tallene er jo lidt pudsige i den forstand, at de taler et tydeligt sprog om, at det er blevet dyrere at være dansker. Men det er en sandhed med store modifikationer, da en del er trukket af tobak og benzin, så hvis man ryger og kører i fossilbil, så er den god nok. Men sandheden er, at en stor del af danskerne faktisk været forskånet for en pæn del af prisstigningerne indtil videre.

Vi ser dog fremadrettet, at andre varegrupper også begynder at trække en større del af prisstigningen, og det vil ramme en bredere del af befolkningen. Forbrugsboom og flaskehalse i halen af coronakrisen har løftet de globale fragt- og råvarepriser, og det påvirker virksomhedernes omkostninger herhjemme og vil smitte af på forbrugerpriserne. Meget peger dog på, at vi er forbi de største råvareprisstigninger, og effekten på forbrugerpriserne vil derfor også udgå med tiden og blive et mindre opmærksomhedspunkt.

Vi ser endnu ikke hårde tegn på en kraftig stigning i løninflationen, men det kommer til at drage sig stor opmærksomhed i den kommende tid. Det danske arbejdsmarked er aktuelt presset, hvor virksomhederne i tiltagende grad melder om mangel på arbejdskraft. Giver det sig udslag i højere lønninger, så vil vi se det reflekteret i forbrugerpriserne. Beskæftigelsen er de seneste måneder banket i vejret og slået ny rekord. Hvis ledigheden fortsætter ræset mod bunden, så vil vi på sigt se stigninger i inflationstakten.

Regner vi på det, så betyder den aktuelle inflation, at en børnefamilie i dag skal bruge 8.300 kr. mere for at købe de samme varer og tjenester i forhold til for et år siden. Men det er altså, hvis man vel at mærke bruger den fulde varekurv, hvor tobak og benzin også indgår. Er man ikke ryger og kører man ikke i bil, så er den årlige forbrugsudgift alene steget mindre.