Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Markante huslejestigninger trækker inflationen op

Markante huslejestigninger trækker inflationen op

11. februar 2019
Gå til nyhedsoversigt

Friske tal for forbrugerpriserne viser en årlig stigningstakt på 1,3 procent i januar måned. Det en markant stigning i forhold til december hvor stigningstakten var 0,8 procent. Udviklingen er hovedsageligt drevet af højere huslejer samt dyrere charterrejser.

Ser vi frem mod de kommende måneder, forventer vi at inflationen tiltager en lille smule. For 2019 som helhed forventer vi at inflationen kryber opad og ender på 1,3 procent i forhold til 2018, og at inflationen i 2020 ender på 1,9 procent.

Lønningerne stiger mere end priserne

Prisstigningerne over det seneste år betyder godt nok, at der skal lægges lidt flere penge for de samme varer og tjenester. En gennemsnitlig børnefamilie bruger i dag 5600 kr. mere om året på at købe de samme varer som for et år siden. Det er særligt udgifter til bolig og rejser der tynger ekstra i budgettet.

Til gengæld kan familien glæde sig over, at lønnen er steget endnu mere end priserne. Den seneste statistik fra DA viste at lønningerne i 3. kvartal 2018 steg med 2,5 procent i forhold til 3. kvartal året før. Der er altså stadig tale om en pæn fremgang i reallønnen.