Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Danskerne handler boliger på livet løs

Danskerne handler boliger på livet løs

20. december 2019
Gå til nyhedsoversigt

Boligsiden har netop offentliggjort tal for, hvor mange boliger der er solgt, og man kan roligt sige, at der er gang i den på boligmarkedet. I alt blev der solgt 6.599 boliger i november fordelt på 4.148 huse, 1.664 ejerlejligheder og 787 sommerhuse.

Højeste hussalg siden 2005

Der er i år foreløbig handlet 47.153 huse, som er det højeste antal i årets første 11 måneder i hele statistikkens levetid, som går tilbage til 2011. På den måde er der tale om en handelsrekord, men vi ved dog, at hushandlen var højere i midten af 00’erne. Sammenligner vi med andre statistikker, så er der midlertidig rigtig meget som tyder på, at hussalget tordner mod sit højeste siden 2005.

I år har rigtig mange danskere sikret sig en ny bolig, og november er på ingen måde en undtagelse. Det havde jeg nu heller ikke forventet. Der er godt gang i den på boligmarkedet i øjeblikket, og uanset hvilken vej vi retter blikket, så er der medvind. Beskæftigelsen er stigende og rekordhøj, og samtidig oplever danskerne at have flere penge mellem hænderne. Det giver en sund boligappetit. Hertil kommer vi ikke udenom, at det markante rentefald i år har haft en væsentlig betydning og som gør, at 2019 kommer til at tegne sig for det største hussalg i 14 år.

Salget af huse kan minde om handelsaktiviteten i midten af 00’erne, men modsat er prisstigningerne end ikke på niveau med dengang. På landsplan er priserne steget 4,1% siden sidste år, mens de i en periode lød på den gode side af 10% i 2005-2006. Det skal blandt andet ses i lyset af, at udbuddet af huse i dag er relativt højt, som er med til at imødekomme den store appetit efter huskøb. Vi forventer, at det høje aktivitetsniveau på husmarkedet fortsætter i den kommende tid, som understøttes af en fortsat beskæftigelsesstigning og lavt renteniveau. Vi ser, at huspriserne stiger med 3% over det kommende år.

Lejlighedssalget vågner op fra dvale

November bød på 1.664 ejerlejlighedshandler, som er årets næsthøjeste kun overgået af oktober. De seneste to måneder har dermed stået for årets højeste lejlighedssalg, efter vi i begyndelsen af året så en afmatning.

Der er igen kommet vind i sejlene på lejlighedsmarkedet med højere handelsaktivitet og stigende priser. Det er på sin vis bemærkelsesværdigt med den massive modvind, som markedet har oplevet den seneste tid med strammere lånekrav, nybyggeri og et prisniveau, hvor der ikke er lige så mange som tidligere, der ønsker at være med. Men når renterne banker ned i den størrelsesorden, som vi har været vidne til i år, så lægges der også en solid grobund for ny fremgang.

Det seneste år er lejlighedspriserne steget 3,3%. Ser vi fremad, forventer vi, at henholdsvis modvinden og de stærke momenter i dansk økonomi kombineret med fortsat lave renter vil holde hinanden nogenlunde i skak. Vi forventer derfor en prisudvikling i kort snor og tæt på uændrede lejlighedspriser over det kommende år.