Udsigt til laveste konverteringsaktivitet i 6 år trods seneste tids rentefald

7,8 mia. kr. er indfriet indtil videre.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
Udlandet og forbrugerne trak dansk økonomi ud i historisk dyk på 6,9 procent

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra de danske re­al­kre­di­tin­sti­tut­ter viser, at indfrielserne ved udgangen af sidste uge foreløbigt er oppe på 7,8 mia. kr. med under tre uger til op­si­gel­ses­fri­sten den 30. juli. Fortsætter det meget lave niveau måneden ud, så vil det betyde, at vi har udsigt til den laveste kon­ver­te­rings­ak­ti­vi­tet siden 2016.

Selvom renterne den seneste tid igen har peget ned, så er den lave ned­kon­ver­te­rings­ak­ti­vi­tet et billede på et renteniveau, som er højere i dag end ved indgangen til 2021. I øjeblikket ligger det på vippen om der skal stå 1% eller 1,5% på kuponen på et fastforrentet 30-årigt lån med afdrag, mens det til sammenligning var et 0,5%-lån der stjal opmærksomheden ved årsskiftet. Derfor er det seneste rentefald ikke noget, som pludselig får en ny kon­ver­te­rings­bøl­ge til at skylle ind over landet. Der skal meget mere til, og det giver derfor rigtig god mening, at der er så stille på om­læg­nings­fron­ten, hvor mange boligejere i tillæg allerede har ordnet ned­kon­ver­te­rin­gen ved tidligere lejligheder.

I øjeblikket ligger 1,5%-lånet og vipper omkring kurs 100, da den seneste tid har budt på et rentefald. Det har sendt 1%-lånet tilbage i spil i en kurs omkring 96. Fortsætter rentefaldet i de kommende par uger frem mod op­si­gel­ses­fri­sten, så kan det genåbne for nye ned­kon­ver­te­rings­mu­lig­he­der for boligejere med 2%-lån eller derover, men det kræver dog, at 1%-lånet kommer yderligere et par kurspoint op fra de aktuelle 96.

Når der alligevel er indfriet for 7,8 mia. kr. på nuværende tidspunkt, så skal vi rette øjnene mod boligmarkedet, hvor der har været godt gang i handlerne især i de første måneder af året. Når en boligejer sælger sin bolig, så bliver sælgers lån typisk indfriet i forbindelse med handelen, og det påvirker ind­fri­el­ses­tal­le­ne.

Ser vi fremad, så forventer vi, at tiderne med større ned­kon­ver­te­rings­bøl­ger er forbi i takt med, at renteniveauet er højere nu end tidligere og at mange allerede har klaret ned­kon­ver­te­rin­gen ved tidligere lejligheder. Skulle den seneste uges mindre rentefald fortsætte i de kommende par uger, så kan det give et mindre kon­ver­te­rings­skvulp, da der trods alt er en mindre portion 2%-lån tilbage blandt boligejerne.

Relaterede artikler