Rentesikkerhed vinder terræn hos boligejerne - giver større robusthed på et hæsblæsende boligmarked

Fast rente buldrer frem.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Fornuftig og nødvendig saltvandsindsprøjtning til dansk økonomi

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Nationalbanken viser, at danske boligejere ved udgangen af januar havde realkreditlån i boligen for 1.567 mia. kr. Det er 65 mia. kr. mere end for et år siden, hvor det samlede realkreditlån på de danske villaveje, lejligheder og i sommerhuse lød på 1.502 mia. kr.

Bag stigningen i danskernes realkreditlån ligger en endnu større stigning i de fastforrentede lån. Siden sidste år er de fastforrentede lån gået frem med næsten 96 mia. kr.. Det betyder, at danske boligejere i alt har fastforrentede lån for 843 mia. kr. Omvendt er de variabelt forrentede lån i mærkbar tilbagegang, som alene siden sidste år er reduceret med 31 mia. kr.

Rentesikkerhed vinder terræn hos boligejerne, og det er meget vedholdende vandring, som virker næsten ustoppelig. Ikke alene giver det en større rentetryghed for de enkelte boligejere, men det resulterer også i en større robusthed på boligmarkedet. Boligmarkedet er i øjeblikket i en rivende fart med buldrende han­del­sak­ti­vi­tet og markante prisstigninger. Men når vi samtidig kan se, at det er de fastforrentede lån, som driver hele kreditvæksten og mere til, så er det med til at dæmpe en ellers snigende bekymring over det hæsblæsende tempo på boligmarkedet.

Vandringen betyder, at de fastforrentede lån i dag står for knap 53,8% af danskernes lån. For et år siden var det lige under halvdelen med en andel på 49,7%. Skruer vi tiden tilbage til 2013, lød tallet helt ned på omkring 33%.

Fremgangen i fast rente komme ikke mindst på baggrund af de ekstremt lave og faldende renter, som har øget at­trak­ti­vi­te­ten ved at binde renten på et lavt niveau, eftersom rentefaldet især har været forbeholdt de fastforrentede lån. Samtidig er bi­drags­sat­ser­ne steget mest på variabelt forrentede lån, mens også flere myn­dig­heds­til­tag har påvirket til udviklingen mod de fastforrentede lån.

Relaterede artikler