Konverteringsaktiviteten kan blive det laveste i 10 år

Rentestigninger og at mange boligejere har nedkonverteret er årsagen.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
Boligejerne er blevet en kvart million rigere i 2021

Friske tal fra de danske re­al­kre­di­tin­sti­tut­ter viser, at ned­kon­ver­te­rings­ak­ti­vi­te­ten kører på et meget lavt blus. Således er indfrielserne ved udgangen af sidste uge blot oppe på 8,5 mia. kr., hvor op­si­gel­ses­fri­sten udløber på fredag den 29. oktober. Holder det lave niveau også i denne uge, så kan det betyde, at vi har udsigt til den laveste ned­kon­ver­te­rings­ak­ti­vi­tet siden 2011. 

Renten er siden årsskiftet steget på de fastforrentede lån, og det sender ned­kon­ver­te­rings­ak­ti­vi­te­ten helt i bund ved denne op­si­gel­ses­frist, hvor vi kan ende med det laveste niveau siden 2011. Skulle der alligevel komme bare en smule tempo her til sidst, så bliver det som minimum det laveste i hvert fald fem år. 

Baggrunden er ikke alene, at renten er steget betragteligt siden årsskiftet, men altså også, at mange boligejere allerede har nedkonverteret deres realkreditlån ved tidligere lejligheder. Det betyder samlet set, at gassen i den grad er gået af kon­ver­te­rings­bal­lo­nen.

Ved årsskiftet lød renten på 0,5% på et 30-årigt fastforrentet lån, mens den i den seneste måned har ligget og svævet på grænsen mellem 1,5% og 2%. I øjeblikket ligger 1,5%-lånet med afdragsfrihed lige under kurs 96 hos Totalkredit, hvilket gør, at duften af et nyt 2%-lån er taget til.

Når der alligevel er indfriet for 8,5 mia. kr. på nuværende tidspunkt, så skal vi rette øjnene mod boligmarkedet, hvor der stadig er godt gang i handlerne, om end i et lavere tempo end tidligere på året. Når en boligejer sælger sin bolig, så bliver sælgers lån typisk indfriet i forbindelse med handelen, og det påvirker ind­fri­el­ses­tal­le­ne. Derudover så er der også stadig ned­kon­ver­te­rings­mu­lig­he­der for nogle boligejere, selvom mængden er relativt begrænset.

Ser vi fremad, så forventer vi, at tiderne med større ned­kon­ver­te­rings­bøl­ger er forbi i takt med, at renteniveauet er højere nu end tidligere og at mange allerede har klaret ned­kon­ver­te­rin­gen ved tidligere lejligheder.

Relaterede artikler