Konverteringerne runder 22 mia. kr. med to uger til opsigelsesfrist

Tal fra realkreditinstitutterne viser, at indfrielserne er rundet 22 mia. kr. Det er en stigning på 6,1 mia. kr. Læs mere og hold dig opdateret her »

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
Danskerne konverterede for 9 mia. kr. i sidste uge – lille konverteringsbølge under opsejling

Nye tal fra re­al­kre­di­tin­sti­tut­ter­ne viser, at indfrielserne ved udgangen af sidste uge foreløbigt er oppe på 22,8 mia. kr. Det er en stigning på 6,1 mia. kr. fra ugen før.

Boligejerne udviser fortsat ganske pæn interesse for at nedkonvertere deres realkreditlån. 0,5 pct. lånet med afdrag befinder sig i øjeblikket på den pæne side af kurs 97 – helt nøjagtig i kurs 97,2 – og døren står derfor stadig på klem for kon­ver­te­rings­over­ve­jen­de boligejere. Det er især boligejere med 2 pct. lån eller derover, som vil have størst gavn af en ned­kon­ver­te­ring, men også boligejere med 1,5 pct. lån skal holde skarpt øje med mulighederne. Op­si­gel­ses­fri­sten venter nemlig om mindre end 2 uger om fredagen den 29. januar.

0,5 pct. lånet har i øjeblikket en lidt lavere kurs, end vi startede 2021 ud med, hvor kursen krydsede 98. I øjeblikket er kursen 97,2, og kursfaldet er naturligvis negativt for en eventuel mindre kon­ver­te­rings­bøl­ge og tager toppen af. Vi forventer dog stadig, at der kommer til at være tale om et kon­ver­te­rings­om­fang på den gode side af 50 mia. kr. med det nuværende renteniveau. I så fald vil omfanget lande i omegnen af den aktivitet, som vi har set ved de to seneste op­si­gel­ses­fri­ster i juli og oktober sidste år. Det er klart, at fortsætter kurserne med at falde og renten dermed stiger, så kan det fungere som en effektiv bølgebryder på kon­ver­te­rings­ak­ti­vi­te­ten, hvor vi dog skal huske på, at der kan sidde visse boligejere, som venter på, at renten stiger, som så vil sende 1 pct. lånet tilbage på hylderne til topkurs.

Mange kon­ver­te­rings­over­ve­jen­de boligejere sidder traditionelt og lurer på kur­s­ud­vik­lin­gen helt op til op­si­gel­ses­fri­stens udløb. Det er der naturligvis fordele og ulemper ved, men tager vi luppen henover, hvor meget den månedlige ydelse efter skat bliver påvirket af den seneste kursudvikling, hvor man altså kunne få 0,5 pct. lånet til kurs 98 i starten af året, og i dag til kurs 97,2, så kan vi se, at der ikke er den store forskel. Omlagde man et 2 pct. lån på 1 mio. kr. til et 0,5 pct. lån til kurs 98, så sparede man 250 kr. om måneden efter skat, mens samme omlægning til kurs 97,2 sparer boligejeren for 220 kr. om måneden efter skat. Det betyder altså, at forskellen blot er ca. 30 kr. om måneden.

Har man i dag et 2 pct. lån med afdrag med en restgæld på 1 mio. kr. og omlægger det til et nyt 0,5 pct. lån, så sparer man ca. 220 kr. om måneden efter skat. Omkostningen i form af gebyr og kurstab er ”tjent hjem igen” på ca. 4,5 år. Har man i stedet et 1,5 pct. lån med afdrag med en restgæld på 1 mio. kr. og omlægger det til et nyt 0,5 pct. lån, så sparer man ca. 80 kr. om måneden efter skat. Omkostningen i form af gebyr og kurstab er ”tjent hjem igen” på ca. 6,5 år.

Relaterede artikler