Boligejernes lånelyst er ganske afdæmpet

Boligejernes lånelyst er ganske afdæmpet.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
Laveste boligudbud i 14 år - udbuddet af boliger fortsatte ned i juni

De danske boligejere har i alt 1.603 mia. kr. i re­al­kre­di­t­ud­lån ved udgangen af november. Det viser helt friske tal fra Nationalbanken. Det er en ganske beskeden stigning på 46 mia. kr. på et år, hvilket betyder, at den årlige udlånsvækst i øjeblikket blot udgør 2,9%. I starten af året var udlånsvæksten oppe at vende lige over 5%, men er altså siden faldet tilbage. Bruger vi tiden op til finanskrisen som rettesnor, så voksede re­al­kre­di­t­ud­lå­net med mere end 10%, hvilket altså langt fra er tilfældet i øjeblikket.

Den udlånsvækst som der trods alt er, sker derudover helt og holdent i varianterne med fast rente, som over det seneste år er vokset med 65 mia. kr. Lån med variabel rente fortsætter tilbagegangen og går tilbage med 19 mia. kr. set over det seneste år.

Boligejernes lånelyst befinder sig på et lavt niveau, og er over det seneste år blot vokset med 2,9%. Det hænger sammen med, at boligmarkedet har indfundet sig på et mindre hektisk leje, og det medvirker til, at låneinteressen daler. Derudover sker den beskedne udlånsvækst tilmed i den rentesikre afdeling, hvilket blot øger den i forvejen høje robusthed, som kendetegner de danske boligejere.

I dagens tal kan vi også se, at andelen af afdragsfri lån er øget med 55 mia. kr. set over det seneste år. Det betyder, at andelen for de afdragsfri lån er øget til 46,3% i forhold til 44,1% for et år siden. De afdragsfri lån har altså igen vundet lidt mere popularitet blandt boligejerne, hvor vi dog skal huske på, at stigningen sker i et meget afdæmpet tempo. Samtidig kombinerer boligejerne i overvejende grad afdragsfrihed med fast rente, og det gør, at robustheden også hos disse boligejere er intakt. I tillæg er der også kommet nye fastforrentede lån med 30 års afdragsfrihed på banen, som især henvender sig til de mest robuste boligejere med stor friværdi, og det medvirker også til at øge andelen af afdragsfrie lån.

Boligejerne fremstår i alt­over­skyg­gen­de grad som meget robuste. Udlånsvæksten er afdæmpet, lån med fast rente er fremherskende og vinder fortsat frem på bekostning af lån med variabel rente, antallet af tvangs­auk­tio­ner er det laveste i 14 år og restancerne på boligejernes re­al­kre­dit­ter­min er på laveste niveau siden 2007.

Relaterede artikler