Boligejerne viser bedste betalingsevne 14 år

Robuste boligejere, høj handelsaktivitet og stigende priser holder restancer nede.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Laveste boligudbud i 14 år - udbuddet af boliger fortsatte ned i juni

Nye tal fra Finans Danmark viser, at boligejerne viser fremragende betalingsevne. Restancerne, som beskriver den ubetalte del af ydelsen på boliglånet, fortsætter med at falde, og ligger nu på det laveste siden 2007. Dagens tal dækker over ter­mins­be­ta­lin­gen på re­al­kre­dit­lå­net i juli.

Re­stan­ce­pro­cen­ten falder til 0,14% fra 0,15% kvartalet før. Det betyder, at boligejerne under ét ikke har betalt 1,4 kr. for hver 1.000 kr. i ydelse, som de skulle betale i ydelse i juli på re­al­kre­dit­lå­net. Det er femte kvartal i træk, at re­stan­ce­pro­cen­ten falder, og betalingsevnen dermed øges. For et år siden lød den på 0,20%. Sidste gang re­stan­ce­pro­cen­ten toppede var i 2009 i følgerne af finanskrisen, hvor den var oppe og ramme 0,60%.

Boligejerne præsterer en decideret fremragende betalingsevne på boliglånet, som er den bedste i 14 år. Og det er med god grund. Boligmarkedet har været isoleret fra de negative sider af coronakrisen, og samtidig er beskæftigelsen steget til nye rekordhøjder med stor jobsikkerheden. Og selvom der for en periode var en eksplosion i ledigheden i begyndelsen af coronakrisen, så var det altså ikke noget, som fik fundamentet under boligmarkedet og boligejerne til at vakle. Boligmarked og boligejerne har været hammerrobuste gennem hele krisen, og det er et massivt sundhedstegn, der er værd at notere sig.

Det er glædeligt, at boligejerne viser så stærk en betalingsevne - både undervejs og efter krisen. En manglende betaling på re­al­kre­dit­lå­net kan således være første skridt til en senere tvangsauktion. Men ligesom de få manglende betalinger, så er tvangs­auk­tio­ner­ne også på det laveste i 14 år.

Ét er, at boligejerne generelt er robuste, men også den høje han­del­sak­ti­vi­tet på boligmarkedet kombineret med stigende boligpriser er med til holde restancer og særligt tvangs­auk­tio­ner ned. Det sker som følge af, at boligen nemmere kan omsættes i fri handel, såfremt der skulle opstå problemer med betaling af terminen. Hertil vil mange boligejere først og fremmest forsøge at spare andetsteds end på boligposten i budgettet, hvis der opstår udfordringer med terminen.

Relaterede artikler