Afdæmpet låneinteresse hos boligejerne

Moderat årlig udlånsvækst på 2% i oktober.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
Afdragsfrie lån vokset med 37 mia. kr. på et år

Nye tal fra Nationalbanken viser, at danske boligejere samlet set har realkreditlån for 1.582 mia. kr. i oktober. Det er en stigning på 31 mia. kr. på et år svarende til en udlånsvækst på 2%. Tidligere på året har den årlige stigningstakt været oppe at vende på lige over 5%, men ser nu altså ud til at dæmpe sig. Til sammenligning voksede re­al­kre­di­t­ud­lå­net med mere end 10% i tiden op til finanskrisen og set i det lys er den øjeblikkelige udlånsvækst i den absolut moderate ende.

Ser vi lidt dybere i tallene sker hele udlånsvæksten og mere til i lån med fast rente, som i det seneste år er gået frem med 58 mia. kr. Omvendt går de variabelt forrentede lån tilbage med 27 mia. kr., hvis vi ser på det seneste års udvikling.

Boligejernes låneinteresse forholder sig i øjeblikket noget mere afdæmpet end vi tidligere har set under coronakrisen. Boligmarkedet har dog også taget en slapper ovenpå en meget hektisk periode, og det kan være medvirkende til, at låneinteressen aftager. Hertil skal vi huske, at den udlånsvækst, der trods alt er og mere til, er drevet af de mest rentesikre lån, hvilket gør, at boligejerne fremstår robuste.

Over det seneste år er lån med afdragsfrihed øget med 48 mia. kr. Det bringer andelen på afdragsfrie lån op på 46,1% mod 43,9% for et år siden. En årelang tilbagegang for de afdragsfrie lån er over det seneste års tid vendt til fremgang og har igen opnået en anelse mere popularitet hos de danske boligejere. Stigningen sker dog i et meget afdæmpet tempo, og vi skal således blot 3 år tilbage for at finde en tilsvarende andel. Herudover skal vi huske på, at boligejerne i overvejende grad kombinerer afdragsfrihed med fast rente, og det giver trods alt en vis robusthed.

Alt i alt fremstår de danske boligejere solide, idet lån med fast rente fortsat vinder frem på bekostning af lån med variabel rente. I tillæg er både antallet af tvangs­auk­tio­ner og restancerne på boligejernes re­al­kre­dit­ter­min på det laveste niveau i 14 år, og det understreger blot, at de danske boligejere fremstår solide.

Relaterede artikler