43 mia. flere afdragsfrie lån end for et år siden

Afdragsfriheden har medvind hos boligejerne.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
1 pct. lånet holder stand over 99, mens opsigelsesfristen rykker tættere på

Friske tal fra Nationalbanken viser, at boligejernes lyst til afdragsfrihed på deres realkreditlån har haft vind i sejlene den seneste tid. De afdragsfrie lån hos boligejerne udgør i september 724 mia. kr. og er steget med ca. 20 mia. kr., hvis vi sammenligner 3. kvartal med 2. kvartal. Over det seneste år er de afdragsfrie lån steget med 43 mia. kr. Det bringer andelen på afdragsfrie lån op på 45,9% mod 44,2% for et år siden.

Tager vi et spadestik dybere i dagens tal kan vi se, at de danske boligejere samlet set har realkreditlån for 1.576 mia. kr. i september. Det er en stigning på 36 mia. kr. på et år svarende til 2,3%. Til sammenligning voksede re­al­kre­di­t­ud­lå­net med mere end 10% i tiden op til finanskrisen og set i det lys er den øjeblikkelige udlånsvækst ganske moderat. Hertil skal vi lægge, at hele udlånsvæksten og mere til sker i de fastforrentede lån, hvor de fastforrentede det seneste år er gået frem med 66 mia. kr., mens de variabelt forrentede lån omvendt går tilbage med 30 mia. kr.

En årelang tilbagegang for de afdragsfrie lån er over det seneste års tid vendt til fremgang og har altså igen opnået en anelse mere popularitet hos boligejerne. En sådan udvikling kan naturligvis give anledning til lidt dybere panderynker, men det er vigtigt at have perspektiverne med. For på trods af en stigende andel på de afdragsfrie lån, så sker stigningen i et relativt afdæmpet tempo, og vi skal således blot 3 år tilbage for at finde en tilsvarende andel. Herudover så vælger boligejerne i overvejende grad at kombinere af­drags­fri­he­den med fast rente, hvilket giver en vis robusthed hos boligejerne.

En anden medvirkende årsag til, at afdragsfrie lån vinder indpas hos boligejerne, er de fastforrentede realkreditlån med 30 års afdragsfrihed, som er nye på markedet og henvender sig især til de mest robuste boligejere. Vi kan dog ikke se, hvor stor en andel de har i væksten, da det ikke fremgår af Na­tio­nal­ban­kens datamateriale. Vores vurdering er dog, at de med til at puste de afdragsfrie tal opad.  

Alt i alt fremstår de danske boligejere både solide og robuste, hvor lån med fast rente fortsat vinder frem på bekostning af lån med variabel rente. I tillæg er både antallet af tvangs­auk­tio­ner og restancerne på boligejernes re­al­kre­dit­ter­min på det laveste niveau i 14 år, og det understreger blot den robusthed som omgærder de danske boligejere i øjeblikket.

Relaterede artikler