300.0000 boligejere skal have ny rente det næste år

Frist for visse boligejere den 29. april.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
Danskerne konverterede for 9 mia. kr. i sidste uge – lille konverteringsbølge under opsejling

Tal fra Nationalbanken viser, at danske boligejere har variabelt forrentede lån for 380 mia. kr., som over det kommende år skal have ny rente. Det svarer rundt regnet til i omegnen af 300.000 boligejere.

De mange tusinde boligejere kan glæde sig over, at den europæiske centralbank (ECB) i torsdags leverede det der var forventet – nemlig absolut ingenting. Ingen ændringer i hverken rente, som næsten kan virke fastgroet i negativt territorium, eller op­købspro­gram­mer. Det er i bund og grund gode nyheder for boligejere med især de allerkorteste rentebindinger, hvor den lempelige pengepolitik i ECB er med til at holde de helt korte renter i kort snor og ligeledes i negativt territorium, som har været en del af hverdagen for de fleste boligejere med kort rentebinding siden 2016.  

Frist for tusindvis af boligejere på torsdag den 29. april

Om få dage venter forårets op­si­gel­ses­frist den 29. april, og det er vigtigt at skrive sig bag øret for 30.000 boligejere med lån fra Totalkredit, som skal have refinansieret deres realkreditlån pr. 1. juli. Tallet dækker over boligejere med både ren­te­til­pas­ning­s­lån (F1, F3 og F5), RenteMax og F-kort. De skal inden torsdagen er omme vælge, om de ønsker at ændre på deres realkreditlån, fx gå fra F1 til F5 eller om de helt vil indfri lånet eller omlægge til fx fast rente. Foretager man sig ingenting, så fortsætter man med det lån, man har i forvejen.

Hvis vi zoomer ind på boligejere med ren­te­til­pas­ning­s­lån, som fristen typisk er allervigtigst for i forbindelse med re­fi­nan­si­e­rin­gen, så får de boligejere, der fortsætter med et ren­te­til­pas­ning­s­lån, fastsat deres nye rente på auktion i maj måned. Her er vores forventning, at resultaterne, med det nuværende renteniveau, meget vil ligne de resultater, som vi så ved seneste auktion i februar måned dog med en lille pil op på F1 og F3 og en lidt større pil op på F5. Ved den seneste auktion i februar endte F1 på -0,13%, F3 på -0,28% og F5 på -0,2%.

Når det er sagt, så er der ikke den store tvivl om, at F5-lånere samlet set vil komme til at spare penge, når kalenderen runder 1. juli. For hidtil har F5-lånerne betalt en rente på 0,48%, hvor vi forventer en lavere rente ved auktionen, og det vil give en F5-låner en ren­te­be­spa­rel­se på næsten 4.000 kr. om året efter skat pr. lånt afdragsfri million. Også F3-lånerne står til en besparelse, mens F1-lånerne står til en nogenlunde uforandret ydelse (se tabel).

Tabel. Forventet ren­te­be­spa­rel­se pr. år efter skat på F1, F3 og F5.

 Hidtidig kon­tant­låns­ren­teForventet kon­tant­låns­ren­teRen­te­be­spa­rel­se efter skat (1. år)
F1-0,03%(-0,15%) - (-0,05%)500 kr.
F30,00%(-0,3%) - (-0,2%)1.850 kr.
F50,48%(-0,1%) - (0%)3.950 kr.

Kilde: Arbejdernes Landsbank og Totalkredit. Beregningen er foretaget 27. april 2021. Lånene har en restgæld på 1 mio. kr. og er med afdragsfrihed. Beregningen viser første års ren­te­be­spa­rel­se efter skat. Belåningsgrad 80 pct. Skat 25,6 pct. Afrundet.

Relaterede artikler