1%-lånet med afdrag banket 6 måneder tilbage

Kursen hedder 98,8 på 1%-lånet med afdrag.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
Coronadyk i danskernes aktieformuer stort set indhentet i april

Siden starten af året har rentepilen peget op, og det betyder nu, at vi skal et halvt år tilbage for at finde et tilsvarende renteniveau. 1 pct. lånet med afdrag fra Totalkredit handler netop nu i kurs 98,8, og det kursniveau skal vi altså tilbage til slutningen af august sidste år for at finde tilsvarende.

De danske boligrenter har siden starten af året kendt én vej – og det er op. I starten af året var 0,5 pct. lånet det toneangivende 30-årige lån, mens det nu er 1 pct. lånet, som så nu er kommet ned under kurs 99. Der er ikke meget positivt at sige for boligejerne om de stigende boligrenter. De stigende renter kan for nogen ødelægge ned­kon­ver­te­rings­mu­lig­he­der­ne, og samtidig er renten langtfra steget nok til, at op­kon­ver­te­rin­ger­ne for alvor kan komme på tale endnu. Når det er sagt, så er det stadig et hamrende lavt renteniveau.

Det stigende renteniveau vil også lægge en stor dæmper på kon­ver­te­rings­ak­ti­vi­te­ten, hvor boligejerne i snart to år har vænnet sig til at kunne nedkonvertere deres realkreditlån og derved spare penge i budgettet. Med det nuværende renteniveau taler en ned­kon­ver­te­ring stadig til boligejere med 2 pct. lån eller derover, men portionen af boligejere, som har netop den profil er efterhånden kraftigt decimeret. Og fortsætter renten med at stige, så fordufter de sidste kon­ver­te­rings­mu­lig­he­der også som dug for solen.

Vinduet for en ned­kon­ver­te­ring har dog varet i næsten to år, og derfor har rigtig mange boligejere fået klaret ned­kon­ver­te­rin­gen ved tidligere lejligheder, hvor der over de seneste to år er blevet konverteret realkreditlån for omkring 700 mia. kr.

Relaterede artikler