Varmt boligmarked sætter sommerrekord

Det er det største sommersalg på boligmarkedet i de 10 år, som statistikken går tilbage.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Fremgang for boligpriserne i april – men stadig lavere end førkriseniveau

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Boligsiden viser, at der blev solgt 8.710 boliger i juli. Det er det største sommersalg på boligmarkedet i de 10 år, som statistikken går tilbage. Ser vi på de enkelte boligtyper, så er historien helt den samme, nemlig det største salg i en juli måned. I juli blev der solgt 5.297 huse, 1.903 lejligheder og 1.510 sommerhuse.

Boligmarkedet virker fløjtende ligeglad med, at coronakrisen står og nedstirrer det. Så det er lidt vildt, at sommeren 2020 kommer til at tegne sig for et boligsalg af historiske dimensioner. Det havde de færreste tilbage i marts nok næppe forventet, men det er nu engang den overraskende virkelighed. Det stærke momentum på boligmarkedet skal ses i lyset af det yderst fornuftige økonomiske udgangspunkt, som dansk økonomi havde, inden krisen ramte. Da mange danskere og potentielle boligkøbere ikke for alvor har mærket de økonomiske konsekvenser af krisen, så ser vi de gode takter fra før krisen fortsætte med at sætte positive spor et godt stykke inde i krisen. Hertil er renterne dalet ned igen, som også er med til at stimulere bo­li­g­ef­ter­spørgs­len. Vi forventer dog, at boligmarkedet i højere grad vil tage bestik af en ny økonomisk virkelighed med en ledighed, som er banket mere end et halvt årti tilbage, og derfor ser vi en aftagende han­del­sak­ti­vi­tet og svag pil ned på priserne over den kommende tid.

Den heftige han­del­sak­ti­vi­tet på boligmarkedet har betydet, at nye Til salg-skilte slet ikke har kunne følge med den hastighed, som Til salg-skiltene er revet op af jorden med. Derfor har vi set et boligudbud falde mærkbart og er i øjeblikket på det laveste i 14 år. Det lave udbud er med til at holde hånden under priserne, da køberne flokkes om stadig færre boliger. Vi ser dog en vending i udbuddet i nærmeste fremtid, hvor flere overvejende boligsælgere vil komme ud af busken og sætte boligen til salg. Det er medvirkende til, at vi ser pil ned på boligmarkedet, om end det alene bliver yderst moderate prisfald.

Alt i alt er vi ganske fortrøst­nings­ful­de for boligmarkedet. Vi har at gøre med et marked, som er sundt og i balance. Således har der ikke været utilsigtede prisstigninger gennem de senere år, hvilket blandt andet betyder, at buen ikke er spændt for hårdt på boligmarkedet. Hertil ser vi coronakrisen som relativt kortvarig, om end dyb, hvorfor vi allerede forventer stigende priser igen i 2021 efter det moderate prisfald.

Relaterede artikler