Udbuddet af boliger fortsætter med at falde - stigende salg og forsigtige sælgere holder det nede

Netop offentliggjorte tal fra Boligsiden, at boligkøberne har stadig færre boliger at vælge mellem.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
2019 bød på det laveste antal tvangsauktioner i 12 år

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Boligsiden, at boligkøberne har stadig færre boliger at vælge mellem. I maj faldt udbuddet af huse med -2,5%, lejligheder med -0,3% og sommerhuse faldt med -8%. Der står i dag 32.828 huse og 7.395 lejligheder til salg i dag, mens 7.528 sommerhuse har et til salg-skilt stående i forhaven. Under normale omstændigheder er det overraskende at se et skrumpende boligudbud på det her tidspunkt, hvor der typisk er flere sælgere, som sætter boligen til salg. Men det er altså en tendens, som er udeblevet i år, hvor meget normalitet er sat komplet ud af drift i takt med cor­o­navirus­sens indtog.

Det aktuelt lavere udbud af boliger skyldes særligt to ting. For det første, så viser foreløbige tal en tiltagende han­del­sak­ti­vi­tet i maj. De flere handler giver et naturligt pres på udbuddet, som har haft svært ved at følge med. Samtidig er der er fortsat en forsigtighed hos boligsælgerne, som er mere tilbageholdne med at sætte boligen til salg netop nu som følge af coronakrisens iboende usikkerhed. Nogle vil argumentere for, at antallet af salgsannoncer igen er begyndt stige, hvilket de unægteligt også er, men det er altså endnu langt fra steget nok til at indhente det tabte fra marts og april. Det betyder, at der fortsat sidder en hel del overvejende boligsælgere, som endnu ikke har mod på at sætte boligen til salg lige nu, og det er med til at holde udbuddet i ave.

Sammenlignet med for et år siden er der i dag henholdsvis knap 12%, 14% og 21% færre huse, lejligheder og sommerhuse at vælge mellem for boligkøberne.

Det lavere boligudbud er aktuelt med til at holde hånden under priserne. Det betyder, at de aktive købere i højere grad må flokkes om de eksisterende boliger, som under normale omstændigheder vil føre til et opadgående prispres. Dog er det ikke stigende priser, vi er vidne til, men derimod faldende priser, hvilket skyldes coronakrisen. Det er dog alene ganske moderate prisfald, som foreløbig har ramt budt boligmarkedet set i lyset af den enorme kraft, som coronakrisen ellers er kommet med. Og det alene moderate prisfald skal til dels tilskrives det lavere udbud af boliger, og samtidig at boligmarkedet stod godt rustet inden.

Tager vi højde for, at priserne typisk stiger i foråret, så faldt priserne i april for huse, lejligheder og sommerhuse med henholdsvis -0,7%, -1,2% og -1,9%. Ifølge vores prognoser forventer vi, at huspriserne på landsplan falder med 3% for året som helhed, mens vi ser lej­lig­heds­pri­ser falde med 5%. Det er ganske moderate fald i lyset af den dybe krise og intet sammenlignet med finanskrisen. På blot to måneder er ledigheden steget med det halve af, hvad hele den finansielle krise bød på, og endnu flere står i en usikker økonomisk situation sendt hjem med løn­kom­pen­sa­tion, og det vil unægtelig påvirke boligmarkedet. Vi er til trods for de aktuelle forfærdelige nøgletal ganske fortrøst­nings­ful­de og relativt optimistiske for boligmarkedet, som står godt rustet til den aktuelle modvind.

Relaterede artikler