Tvangsauktioner på laveste niveau i 12 år – rekordtiderne kan dog få en ende

139 tvangsauktioner i marts.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
1%-lån krydser 99 for første gang siden november efter kurshop her til morgen

Friske tal fra Danmarks Statistik viser, at der i marts blev bekendtgjort 139 tvangs­auk­tio­ner, når der tages højde for normale sæsonudsving. Det er et større fald på 68 i forhold til februar. Størstedelen af faldet skyldes nedlukningen af den offentlige sektor, som også har ramt domstolene, og derfor også behandlingen af tvangs­auk­tio­ner. Det ændrer dog ikke på, at antallet af tvangs­auk­tio­ner i forvejen lå på et meget lavt niveau på omkring 200 om måneden, og det er altså det laveste niveau i 12 år.

Det giver rigtig god mening, at tvangs­auk­tio­ner­ne indtil nu har ligget på et lavt niveau, da dansk økonomi op til coronakrisen var bund solid med rekordhøj beskæftigelse, pæn re­al­løns­frem­gang og lave renter. Tiderne har dog ændret sig på dramatisk vis med Cor­o­navirus­sens ankommen, som allerede har ramt både ledigheden og renterne.

Jeg forventer, at det lave antal tvangs­auk­tio­ner vil vare ved i de kommende måneder på trods af den igangværende krise, om end der kan komme en mindre pukkel af sager der skal behandles, når der igen åbnes op for den offentlige sektor og domstolene. Næste termin skal først betales 30. juni, ligesom banker og re­al­kre­di­tin­sti­tut­ter står klar med hjælpende hænder i form af fx henstand på betaling af terminen i lyset af den øjeblikkelige krise. Det kan i første omgang afbøde, at en ejendom kommer på tvangsauktion, da man er enig om at udskyde betalingen. Dernæst går der også en rum tid fra en boligejer kommer i såkaldt restance (opstår hvis man ikke kan betale terminen, og der ikke ydes henstand) til en ejendom bliver begæret på tvangsauktion. Det vil alt sammen betyde, at der går en rum tid, før vi kan se den aktuelle krise i antallet af tvangs­auk­tio­ner. Hvor kraftig stigningen bliver i antallet af tvangs­auk­tio­ner, afhænger helt og holdent af, om den igangværende krise udvikler sig til en længerevarende en af slagsen.

Når det er sagt, så har vi set, at de seneste tre uger har budt på meget kraftige stigninger i antallet af ledige, hvor næsten 45.000 er føjet til ledighedskøen. Den voksende ledighed vil på et eller andet tidspunkt også kunne ses i antallet af tvangs­auk­tio­ner, såfremt ledigheden bliver længerevarende for den enkelte, som vi også så efter Finanskrisen. Efter Finanskrisen toppede antallet af tvangs­auk­tio­ner i årene 2010-2012 med 400-500 tvangs­auk­tio­ner om måneden. Det vidner om, at bliver recessionen af længerevarende karakter, så vil det også sætte sig i antallet af tvangs­auk­tio­ner. Det er dog ikke vores hovedscenarie, da vi forventer, at krisen vil være af relativt kortere varighed.

Relaterede artikler