Regional boligprisprognose 2020

I prognosen ser vi på, hvordan prisudviklingen forventes at være i 2020 på landsdeleniveau. Det er første gang under coronakrisen, vi laver en regional boligprisprognose.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Fremgang for boligpriserne i april – men stadig lavere end førkriseniveau

I prognosen ser vi på, hvordan pris­ud­vik­lin­gen forventes at være i 2020 på lands­de­le­ni­veau. Det er første gang under coronakrisen, vi laver en regional bo­lig­pris­prog­no­se.

For landet som helhed forventer vi, at huspriserne kommer til at falde med lige i underkanten af 3% fra begyndelsen af 2020, til vi træder ud af året. I løbet af årets første halve år er priserne nogenlunde uændrede, og det betyder, at vi forventer, at vi ser ind i et 2. halvår med prisfald på boligmarkedet. Der er dog alene tale om yderst moderate prisfald sammenlignet med tidligere kriser.

Bag tallet for hele landet gemmer der sig imidlertid forskelle mellem de enkelte landsdele. Det største prisfald forventer vi, at Sydjylland får med et samlet prisfald på 5%. Herefter følger i og omkring landets største byer med et prisfald i Københavns omegn på 4,5% og 4% i Østsjælland samt byen København. De mindste prisfald forventer vi er at finde på Bornholm samt Vest- og Sydsjælland med prisfald gennem året på 1%.

Prognosen er målrettet risici i forbindelse med coronakrisen, hvor der særligt er taget udgangspunkt i risikoen og slaget fra be­skæf­ti­gel­ses­fald og le­dig­heds­stig­ning i de enkelte områder. Her ses der på, om hvor repræsenterede de hårdest ramte brancher er i landsdelene samt de erhverv, som står i risikozonen i en anden økonomisk bølge. Herudover ser vi i prognosen på boligbyrden (hvor stor en del af indkomsten, der bruges på boligudgifter), udbuddet af boliger, nybyggeri samt de demografiske flyttemønstre, som kendetegner landsdelene.

Uanset hvordan vi vender og drejer det, er der alene tale om moderate prisfald i lyset af den ekstremt dybe krise, som vi står i. Til sammenligning så vi to-cifrede prisfald i forbindelse med finanskrisen. Årsagen til det mildere slag i dag er, at boligmarkedet er langt mere robust i dag end tidligere. Blandt andet bruger vi ikke lige så stor del af vores indkomster på boligen, og buen er dermed ikke spændt så hårdt på boligmarkedet. Hertil er vi mindre gældsat, mens pris­stig­nin­ger­ne op mod krisen har være relativt afdæmpede.

Tager vi et blik på lej­lig­heds­mar­ke­det, så forventer vi, at priserne falder med 5% i 2020. De største prisfald forventer i Københavns omegn på 6%, og de mindste i Odense på 3%. I Aarhus ser vi prisfald på 4%, mens der i Københavns by, Frederiksberg og Aalborg er tale om fald på 5%.

Analysen er omtalt på TV2 14 juli.

Hele prognosen kan læses her.

Relaterede artikler