Regeringen nedjusterer forventningerne til prisfald, til glæde for boligejerne

Når boligmarkedet ikke rammes hårdere af krisen skyldes det, at boligmarkedet var robust op til krisens indtræden.

Lånetilbud i realkreditinstitutterne holdes oppe af bolighandler

Regeringen har netop fremlagt Økonomisk Redegørelse, hvor det fremgår, at regeringen forventer, at boligpriserne falder med 1,5 procent i 2020. Får regeringen ret i sin prognose, vil boligejerne kunne se frem til en friværdi, der er 30.000 kr. mindre end i 2019. I 2021 forventer regeringen et comeback til boligpriserne, som de forventer vil stige med 1,9 procent – og det betyder, at selvom boligejerne skulle miste lidt friværdi i år, så vil det tabte blive indhentet allerede næste år.

Tilbage i maj forventede regeringen et fald i boligpriserne på 4,2 procent. Regeringens er derved blevet mere positive omkring udviklingen på det danske boligmarked, som har vist sig mod­stands­dyg­tig i krisens første måneder.

Med deres nedjustering af forventede boligprisfald, nærmer regeringen sig også vores prognose. Vi forventer også, at boligpriserne vil falde i den kommende tid. Vi forventer, at huspriserne i den kommende tid vil falde med 3 procent, efterfulgt af et hurtigt comeback. Cor­o­nau­sik­ker­he­den har fået fat i økonomien, og det vil unægtelig betyde prisfald i en periode. Et robust boligmarked og en robust dansk økonomi betyder, at boligpriserne bestemt har potentiale til at komme hurtigere tilbage igen.

De danske boligejere behøver dog ikke ligge søvnløse. Et boligprisfald på 1,5 procent vil sende priserne tilbage til det niveau, vi så i andet halvår af 2019, og derfor vil langt de fleste boligejere stadig have en pæn friværdi i boligen. Dertil forventes den tabte friværdi allerede indhentet igen næste år., og samlet set står boligejerne til at se deres friværdi vokse med 7.500 kr. I de store træk er der altså ikke nogen ændringer i boligejernes friværdi.

Når boligmarkedet ikke rammes hårdere af krisen skyldes det, at boligmarkedet var robust op til krisens indtræden, og det skyldes flere elementer. For det første er boligbyrden (hvor stor andel af den disponible indkomst der går til at finansiere boligkøb) i dag på et historisk lavt niveau, med andre ord er boligmarkedet i dag ret billigt prissat – det var bestemt ikke tilfældet op til finanskrisen, hvor boligbyrden var historisk høj. Dertil er kreditvæksten i dag meget mere afdæmpet, og hvor vi i de glade 00´ere valgte lån med kort løbetid og afdragsfrihed, går boligejerne i dag med livrem og seler og vælger fastforrentede lån med afdrag.

For lejligheder er vi en anelse mere pessimistiske og ser prisfald på 5 procent i den kommende tid. Det skyldes, at der i forvejen var mere modvind til lej­lig­heds­pri­ser­ne. Den modvind bestod af et i forvejen højt prisniveau og massivt nybyggeri i de store byer der samlet set betyder, at lejlighederne har det lidt sværere end markedet for enfamiliehuse.

 

2019

2020

2021

Boligpris

2.034.000

2.004.000

2.042.000

Bo­lig­pris­stig­ning i procent

3,7

-1,5

1,9

Kilde: Arbejdernes Landsbank på baggrund af Økonomisk Redegørelse og Boligsiden.

Anmærkning: Der er afrundet til nærmeste tusinde kroner.

Relaterede artikler