Opsigelsesfristen nærmer sig: Mindre konverteringsbølge skimtes i horisonten

Der vil alene være tale om en mindre bølge på højest 40-50 mia. kr.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
Opsigelsesfristen nærmer sig: Mindre konverteringsbølge skimtes i horisonten

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra re­al­kre­di­tin­sti­tut­ter­ne viser, at indfrielserne ved udgangen af sidste uge foreløbigt er oppe på 25,5 mia. kr. Det er en stigning på lidt over 6 mia. kr. fra ugen før. Der er i denne omgang op­si­gel­ses­frist ved udgangen af juli. Med 1 pct. lånet lige over kurs 99 og to uger tilbage til frist er der potentiale for, at indfrielserne runder 40 mia. kr. Indfrielserne sker typisk for at konvertere ned til en lavere rente på et fastforrentet lån.

Med dagens tal kan vi se, at visse boligejere udnytter situationen til at nedkonvertere deres realkreditlån, og det betyder, at en mindre kon­ver­te­rings­bøl­ge kan være under opsejling. Det vil dog alene være en mindre en af slagsen og højest komme op i nærheden af 40-50 mia. kr. Renten er endnu for høj til, at der er potentiale for store kon­ver­te­rings­bøl­ger, som vi var vidne til sidste år. Det er boligejere med et 2 pct. lån eller derover, som med det nuværende renteniveau har de bedste om­læg­nings­mu­lig­he­der.

Hvis kon­ver­te­rings­ak­ti­vi­te­ten for alvor skal op i gear, så skal der komme yderligere rentefald. I øjeblikket har 0,5 pct. lånet en kurs i omegnen af 95,8, og hopper det blot et par kurspoint op, så vil det skubbe til kon­ver­te­rings­ak­ti­vi­te­ten, hvor vi så i højere grad vil kunne tale om, at betydelige kon­ver­te­rings­bøl­ger igen skyller over landet. Vi har tidligere set, hvordan ren­te­ud­vik­lin­gen på kort tid kan ændre sig markant, så vi kan ikke udelukke, at 0,5 pct. lånet for alvor kommer retur.

Har man i dag et 2 pct. lån med afdrag med en restgæld på 1 mio. kr. og omlægger det til et nyt 1 pct. lån, så sparer man ca. 170 kr. om måneden efter skat. Omkostningen i form af gebyr og kurstab er ”tjent hjem igen” på ca. 4 år.

Relaterede artikler