Handelsaktiviteten buldrede frem i maj

I maj blev der handlet 5.079 enfamiliehuse og 1.573 lejligheder.

Bolighandlerne buldrer videre - sidste uge bød på højeste hussalg under coronakrisen

Friske tal fra Danmarks Statistik viser, at boligmarkedet buldrede frem i maj. I maj blev der handlet 5.079 enfamiliehuse og 1.573 lejligheder. De meget imponerede handelstal betyder, at salget af enfamiliehuse og lejligheder ligger henholdsvis 28,5 og 33,2 procent højere end i april.

Den historiske han­del­sak­ti­vi­tet vi i øjeblikket er vidne til skyldes flere elementer. Mange bolighandler blev med nedlukningen af Danmark udskudt, da det simpelthen ikke var muligt at besigtige boliger. De udskudte boligkøb har efterfølgende skulle indhentes, og vi er derved vidne til en ketchupeffekt i han­del­sak­ti­vi­te­ten.

Det er dog ikke unormalt, at boligsalget stikker af op til sommeren, og tager vi højde for det normale sæsonmønster, er der stadig tale om voldsomme stigninger i han­del­sak­ti­vi­te­ten for enfamiliehuse og lejligheder.

Boligpriserne har taget bestik af krisen

Prisen på enfamiliehuse og lejligheder stiger med henholdsvis 1,3 og 1,5 procent i maj i forhold til april, og tager vi højde for, at boligpriserne normalt stiger i for­års­må­ne­der­ne, stiger priserne på huse og lejligheder henholdsvis med 1,2 og 1 procent i maj målt i forhold til april (sæsonjusteret)

Boligmarkedet har klaret sig virkelig flot under Coronakrisen, og med dagens prisstigninger ligger prisen på en familiehuse 0,4 procent højere end i februar, mens priserne på lejligheder 0,2 procent højere.

Boligpriserne er normalt stigende i foråret, og tager vi højde for de normale sæsonudsving, viser det sig at boligmarkedet dog ikke er helt upåvirket af Coronakrisen. Priserne på huse og lejligheder ligger henholdsvis 1,4 og 0,7 procent lavere end i februar når der tages højde for sædvanlige sæsonudsving. Det helt naturligt at boligpriserne tager bestik af at økonomien er kommet ned i gear. Når priserne så ikke er faldet mere, skyldes det, at mange sælgere udskød salgsprocessen, hvilket har medført det laveste boligudbud siden 2006. Situationen i dag er således et ”sælgers marked”, og det har indtil videre betydet, at priserne ikke er faldet så meget som man så under finanskrisen.

Ser vi fremad forventer vi, at boligmarkedet fortsat vil tilpasse sig den nye økonomiske virkelighed. Ledigheden er indtil videre steget med over 50.000 personer, og selvom vi forventer en faldende ledighed i andet halvår, så kommer vi ikke tilbage til situationen før Corona lige foreløbigt. Det vil også præge boligmarkedet, at dansk økonomi finder et lavere gear, og vi forventer faldende priser og lavere han­del­sak­ti­vi­tet i andet halvår.

Vi forventer, at boligpriserne falder med 3 procent for enfamiliehuse og 5 procent for lejligheder og sommerhuse for året som helhed. Selvom boligprisfald lyder voldsomt, så er der i den historiske kontekst tale om meget moderate prisfald, hvor vi til sammenligning så tocifrede prisfald på boligmarkedet under finanskrisen.

Det moderate prisfald skal blandt andet ses i lyset at et bundsolidt boligmarked op til Coronakrisen indtræden. Boligbyrden (hvor stor andel af den disponible indkomst der går til at finansiere boligkøb) er i dag på et historisk lavt niveau, hvilket ikke var tilfældet ved finanskrisen, hvor boligbyrden var historisk høj. Dertil er kreditvæksten i dag meget mere afdæmpet, ligesom boligejerne i dag typisk vælger fast rente og afdrag på deres realkreditlån, hvor afdragsfrihed og variabel rente var mere populært op til finanskrisen. Det betyder samlet set, at boligmarkedet i dag er langt sundere.

Relaterede artikler