Fut i boligmarkedet får udbuddet til at falde

Det særligt omkring de store byer at udbuddet falder

Fut i boligmarkedet får udbuddet til at falde

Yderst morgenfriske tal fra Boligsiden viser, at der lige nu står 34.352 villa- og rækkehuse til salg landet over, hvilket er 1 procent lavere end januar sidste år.

Det særligt omkring de store byer at udbuddet falder, hvorfor udbuddet er faldet i regionerne Sjælland, Hovedstaden og Midtjylland med henholdsvis 3,5 procent, 3,2 procent og 2,5 procent. Udbuddet er omvendt steget i regionerne Nordjylland med 3,2 procent og med 0,9 procent i region Syddanmark.

Udbuddet lå rimeligt fladt igennem 2018 på ca. 35.000 udbudte huse, men siden april sidste år er udbuddet faldet yderligere. det bekræfter netop hvor afgørende rentefaldende igennem 2019 har været for han­del­sak­ti­vi­te­ten. Det ser da på nuværende tidspunkt også ud til, at 2019 får det højeste hussalg i 14 år. Det høje udbud bidrager til at holde pris­stig­nin­ger­ne i relativt kort snor, på trods af den store efterspørgsel.

Udbuddet er i dag lavere end i 2011, hvor udbuddet sidst toppede tæt på 47.000. Sidste gang udbuddet bundede, var i starten af 2006, hvor der også var tryk på handlerne, dengang var udbuddet helt nede og ramme nær 16.000.

Rentefald og stærk økonomi for udbuddet af sommerhuse til at dale

Vi er vidne til et som­mer­hus­mar­ked, som buldrer derudad. Det mærker som­mer­hus­kø­ber­ne ved, at der måned for måned bliver et mindre udbud af sommerhuse. Der står i dag 8.832 sommerhuse til salg. Sammenligner vi med sidste år, så står der i dag 11,7 procent færre sommerhuse til salg.

Fremgangen på som­mer­hus­mar­ke­det skyldes flere elementer. Renterne er faldet yderligere igennem 2019, og samtidig er der støbt et solidt fundament under interessen for sommerhuse da rekordmange er i arbejde og lønningerne stiger mere end priserne. Hertil er der fra politisk side kommet flere tiltag, blandt andet lempeligere lånevilkår som også har gjort det muligt for flere danskere at opfylde som­mer­hus­drøm­men.

Flere sætter lejligheden til salg

På lej­lig­heds­mar­ke­det er antallet af lejligheder den seneste år faldet med 6,2 procent, og der står i dag 8.832 lejligheder til salg på landsplan. Årsagen er rentefaldet igennem 2019, som har givet boligkøberne ekstra appetit på boligkøb.

Rentefaldene har derved været med til at modvirke effekterne fra strammere lånekrav og massivt nybyggeri der ellers havde fået han­del­sak­ti­vi­te­ten til at falde.

Relaterede artikler