Fastforrentede lån brager frem hos de danske boligejere

Stigning på næsten 15% i forhold til for et år siden.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Boligpriserne levner ingen opmærksomhed til coronakrisen

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Finans Danmark viser, at danske boligejere kaster sig over de fastforrentede lån. I 3. kvartal øgede boligejerne omfanget af fastforrentede lån med 30,8 mia. kr., hvilket betyder, at der i de danske ejerboliger i dag er fastforrentede lån for 854 mia. kr. Det er 110 mia. kr. mere end for blot et år siden, hvilket svarer til en stigning på næsten 15%. Samtidig har boligejerne gennem det seneste år reduceret deres beholdning af variabelt forrentede lån med 51 mia. kr. Alene i 3. kvartal dykkede variabel rente med 12 mia. kr.

De fastforrentede lån brager frem hos de danske boligejere, mens lån med variabel rente er sendt helt i dørken. En stigning i fast rente på mere end 100 mia. kr. på et enkelt år er et tydeligt udtryk for, at de danske boligejere for alvor har kastet kærligheden på de fastforrentede lån. Det er en helt vild stigning, og for først gang i 10 år har fast rente i år passeret de variabelt forrentede lån om at være det mest dominerende hos boligejerne. Appetitten på større rentesikkerhed på de danske villaveje er glubende og virker nærmest umættelig på nuværende tidspunkt, og det er med god grund.

Den massive vandring mod rentesikkerhed har stået på i mange år og kommer af flere årsager. Dels er der det lave renteniveau, som har gjort det attraktivt at binde renten på et lavt niveau, samtidig med ren­te­for­skel­len mellem variabel rente og fast rente er snævret kraftigt ind. Hertil er bi­drags­sat­ser­ne steget mest for lån med variabel rente, mens flere myn­dig­heds­til­tag også har skubbet til udviklingen over mod mere fast rente hos de danske boligejere.

Med dagens tal står der i dag fast rente på 50,1% af boligejernes lån, mens der står variabel rente på 49,9%. For et år siden stod de fastforrentede lån for godt 45%, og skruer vi tiden tilbage til 2012, så var andelen næsten nede og ramme 30%. Der er med andre ord tale om en vedholdende og imponerende stigning i de fastforrentede låns andel af boligejernes lån.

En markant forøgelse i ren­tesik­ker­he­den hos boligejerne øger kort og godt robustheden på boligmarkedet. Nok er fast rente typisk dyrere ved låneoptagelse som følge af en højere rente, men det giver boligmarkedet en helt anden sikkerhed og mod­stands­dyg­tigtig­hed overfor mærkbar uro i økonomien. Blandt andet det nåede boligmarkedet at lukrere på i begyndelsen af coronakrisen, hvor renten bankede i vejret sammen med ledigheden. Men den markant større rentesikkerhed end tidligere var en af årsagerne til, at min bekymring for boligmarkedet aldrig for alvor kom i vejret. Sidenhen er renterne faldet tilbage igen.

Relaterede artikler