Det nye 1%-lån når vigtig milepæl – runder 5 mia. kr. og sletter risikopunkt

Der er god efterspørgsel efter lånet, og vi forudser en mærkbar stigning i serien herfra.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
Danskerne konverterede for 9 mia. kr. i sidste uge – lille konverteringsbølge under opsejling

Ved indgangen til september tog nye ob­liga­tions­se­ri­er over på boligejernes favoritlån, navnlig de fastforrentede lån, og det nye 30-årige 1 pct. lån med afdrag har allerede fået luft under vingerne. Der er nu udstedt over 5 mia. kr. i serien hos Totalkredit, og har derfor opbygget tilstrækkelig likviditet til, at vi nu kan afblæse den såkaldte ind­lås­nings­ri­si­ko. Der er god efterspørgsel efter lånet, og vi forudser en mærkbar stigning i serien herfra. De nye ob­liga­tions­se­ri­er er opstået, fordi re­al­kre­di­tin­sti­tut­ter­ne skiftede ob­liga­tions­se­ri­er bag de fastforrentede lån den 1. september, hvilket sker hvert tredje år.

På boligejernes vegne er det et vigtigt risikopunkt, som vi i dag kan afblæse. For små se­ri­e­stør­rel­ser på en obligation betyder rent faktisk, at man som boligejer risikerer at indfri lånet til en højere kurs, end man ellers kunne have forventet, og det derfor bliver dyrere at indfri lånet. Det har altså betydning i det øjeblik, hvor en boligejer skal sælge sin bolig eller omlægge sit realkreditlån.

En tom­mel­finger­re­gel for, hvornår en serie er uden risiko for indlåsning er, når se­ri­e­stør­rel­sen runder 5 mia. kr. Herudover er der også internationale lik­vi­di­tets­reg­ler, som inddeler obligationer efter, hvor likvide de er. Her lander de i den næstbedste kategori, når de er på omkring 1,9 mia. kr. og i den bedste kategori, når de runder 3,8 mia. kr., som serien altså med længder har overhalet.

Se­ri­e­stør­rel­sen på det afdragsfri 1 pct. lån er på ca. 4,1 mia. kr. i øjeblikket. Der er fin fart på udstedelsen her også, men risiko for indlåsning er fortsat et op­mærk­som­heds­punkt på den afdragsfri variant.

Gode kon­ver­te­rings­mu­lig­he­der i spil for boligejerne

Den gode likviditet i ob­liga­tions­se­ri­en bag det nye 30-årige 1 pct. lån med afdrag er godt nyt for de boligejere som pønser på en omlægning af deres realkreditlån, da vi samtidig så småt kan skimte op­si­gel­ses­fri­sten i horisonten ved udgangen af oktober måned. Dertil kan vi så lægge, at kursen på det nye 1 pct. lån ovenikøbet ligger i 99,6, og det gør en omlægning attraktivt for især boligejere med 2 pct. lån eller derover.

Har man i dag et 2 pct. lån med en restgæld på 1 mio. kr., så kan man spare 180 kr. om måneden efter skat ved at omlægge til 1 pct. lånet. Omkostningen ved at omlægge i form af gebyr og kurstab vil i dette tilfælde blot være ”tjent hjem igen” på ca. 3,3 år. 

Kort om ind­lås­nings­ri­si­ko

Risikoen for indlåsning er størst på små ob­liga­tions­se­ri­er, da der ikke er opbygget tilstrækkelig likviditet, som ejes af få investorer. Det betyder, at man risikerer at indfri til en højere kurs, end man ellers kunne have forventet, og det derfor bliver dyrere at indfri lånet.

Relaterede artikler