Der går Coronavirus i boligmarkedet

Coronvirussens negative effekter vil også smitte af boligmarkedet.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Der går Coronavirus i boligmarkedet

I Danmark står vi overfor recession, og Coronvirussens negative effekter vil også smitte af boligmarkedet. Mit hovedscenarie er, at den negative påvirkning vil være begrænset og midlertidig. Meget afhænger dog af, hvordan hele det økonomiske landskab klarer sig gennem skærene, og mit alternative scenarie er, at det resulterer i et mærkbart tilbageslag for boligmarkedet.

Forleden of­fent­lig­gjor­te Finans Danmark tal for han­del­sak­ti­vi­te­ten, som viste, at 2019 endte med det højeste antal bolighandler siden 2005 og prisstigninger på 3%-4%. Et boligmarked som kørte i et pænt gear, inden Coronaen på baggrund af et solidt bagtæppe. Selvom man kan argumentere for ”højt at flyve, dybt at falde”, så ville jeg have været væsentligt mere nervøs, hvis det her var sket som forlængelse af en skrøbelig økonomi. Det gør det ikke. Bagtæppet for fremgangen kommer af rekordhøj beskæftigelse og pæn re­al­løn­frem­gang samt et ekstremt lavt renteniveau. Det er et solidt udgangspunkt til den modvind, som nu kommer til at ramme i et endnu uvidst omfang.

Forældede prognoser

For en måned siden lød vores prognoser på, at huspriserne skulle op med 3% gennem 2020, mens som­mer­huspri­ser­ne ville komme 4% op. På lej­lig­heds­mar­ke­det forventede vi nogenlunde uændrede priser. De prognoser er nu forældede som følge af Coronakrisen, hvor vi nu kigger ind i en anden økonomisk virkelighed. Boligmarkedet vil blive påvirket som følge af Coronaen - det kommer vi ikke udenom, men der er selvsagt forskel i graden.

Vores hovedscenarie med den nye økonomiske virkelighed er, at der over den kommende tid, vil være et aktivitetsfald med færre fremvisninger og handler, som vil påvirke priserne på kort sigt. For manges vedkommende er det dog ikke en boligdrøm, der brister, men snarere en boligdrøm, der udskydes for en periode. Derfor forventer vi, at aktiviteten igen vil tiltage, når vi kommer på den anden side, om end den vil være mere afdæmpet, end da vi gik ind i perioden med Coronavirus.

Den brede økonomi afgørende

Det afgørende for boligmarkedet bliver, i hvor høj grad Coronavirussen forplanter sig i den brede økonomien. Der er risiko for, at det kan erodere boligmarkedets solide bagtæppe, hvis den lavere økonomiske aktivitet og stigende ledighed bliver langvarig. De seneste ledighedstal viser, at der de seneste fem dages tid er tilføjet lige så mange i ledighedskøen som i måneden, hvor det gik allerstærkest i den finansielle krise.

Jeg er ikke i tvivl om, at vi får recession i Danmark, men der er forskel på, om det bliver en kortvarig teknisk recession, eller om det bliver en langvarig recession. Jeg tror på det første, og frygter det sidste. Et væsentligt op­mærk­som­heds­punkt er, at vi har været gennem et langt opsving, som ikke har været kreditdrevet, hvor hus­hold­nin­ger­ne har konsolideret sig. Vi står dermed bedre rustede på boligmarkedet overfor kommende modvind. Der vil dog komme modvind uanset, hvilken rustning vi bærer.

Penge- og finanspolitik afbøder

Politiske tiltag forsøger såvidt muligt at inddæmme de negative økonomiske effekter af Coronavirussen. Man har været hurtigt ude med hjælpepakker, som fokuserer bredt lige fra virksomhederne til lønmodtagerne til det finansielle system. Den samlede sum af hjælpepakkerne har i øjeblikket sigte til at løbe op i, hvad der svarer til på den gode side af 2% af BNP, hvilket er af en anseelig størrelse. Og det bliver endnu større er min klare forventning.

Det er positivt og skal på alle måder hilses velkommen, eftersom det afbøder lidt af det økonomiske slag, og det vil også mindske det potentielle slag til boligmarkedet. De danske tiltag skal herudover ses i sammenhæng med den internationale stimulans, hvor der både fra cen­tral­ban­ker­nes og politikernes side lander massive pengepolitiske og fi­nans­po­li­ti­ske tiltag.

Pilen peger ned

Coronavirussen udgør en reel risiko for boligmarkedet. Det er endnu for tidligt at konkludere på de endelige økonomiske konsekvenser, og om der kommer et voldsommere slag til boligmarkedet, men det er så absolut en risiko, vi bør holde øje med.

Vores hovedprognose i øjeblikket er, at hus- og som­mer­huspri­ser­ne står til at have en uændret prisudvikling for året med potentiale for pil ned. Det er en væsentlig nedjustering i forhold til vores tidligere prognose. Samtidig forventer vi, at lej­lig­heds­pri­ser­ne kommer et par procenter ned. Der er dog ingen tvivl om, at udfaldsrummet for boligmarkedet er steget den seneste tid.

Relaterede artikler