Der er rift om sommerhusene – særligt de billige

Udsigten til at holde ferie i Danmark har sat skub i efterspørgslen, og sommerhusmarkedet har buldret derudaf.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
Sikkerhed trækker i boligejerne - lån med fast rente vinder frem

Udsigten til at holde ferie i Danmark har sat skub i efterspørgslen, og som­mer­hus­mar­ke­det har buldret derudaf. Han­del­sak­ti­vi­te­ten er som følge af dem massive efterspørgsel steget med 71 procent for perioden marts til juli sammenlignet med samme tid sidste år. Særligt har der været rift om de billigste sommerhuse som har øget deres andel af det samlede sommerhussalg sammenlignet med sidste år.

Han­del­sak­ti­vi­te­ten på det danske som­mer­hus­mar­ked er steget med 71 procent i perioden marts til juli sammenlignet med samme tid sidste år, viser tal fra boligsiden. Som­mer­hus­mar­ke­det havde også alle de rigtige betingelser for et godt år. Blandt andet har man fra politisk hold lempet lånereglerne for sommerhuse, og gjort det nemmere at benytte sommerhuset som helårsbolig.

Dertil havde dansk økonomi op til Coronakrisen været i fremgang i mange år med rekordhøj beskæftigelse og pæne prisstigninger på helårsboliger. Det har skabt økonomisk råderum hos mange familier til at realisere som­mer­hus­drøm­men.

Det afgørende for stigningen i 2020 har været, at coronakrisen betød, at mange forventede at skulle holde ferie herhjemme i Danmark, hvilket har medvirket til at sætte gang i salget.

Selvom aktiviteten generelt er høj for som­mer­hus­mar­ke­det, er den særligt høj for de billigste sommerhuse. Tager vi udgangspunkt i de 20 største som­mer­huskom­mu­ner, der samlet dækker knap 70 procent af årets handler, er det klart de billige sommerhuse, som der er rift om.

For de billigste sommerhuse, som koster mindre end 1 mio. er salget steget med mere end 80 procent. Og ser vi i gruppen af sommerhuse der koster mellem 1 og 1,2 mio., er han­del­sak­ti­vi­te­ten over fordoblet. Ser man på de dyreste sommerhuse, som koster mere end 1,6 mio., er salget også steget, men kun med 32 procent. Det betyder, at de billigste sommerhuse nu udgør en større andel af det samlede sommerhussalg, sammenlignet med sidste år.

Med udsigt til sommerferie hjemme i Danmark, har Coronakrisen for mange været det sidste skub til at realisere som­mer­hus­drøm­men. Her er de billige sommerhuse en god måde at afprøve drømmen på.

Et typisk sommerhus på 80 kvadratmeter koster 1,35 mio. kr. Som potentiel sommerhusejer skal man regne med 15.000 kr. i renteudgifter efter skat per lånt mio. det første år, og dertil kommer alle de andre udgifter, der er forbundet med at være sommerhusejer. Det er mange penge, og derfor ser vi også, at de sommerhuse danskerne har efterspurgt flest af, er de billigste.

Hele analysen kan læses her

Analysen er omtalt af Børsen

Relaterede artikler