De fastforrentede lån fortsætter fremgang og udbygger føringen

I år har vi set fast rente overstige de variabelt forrentede lån som det mest populære hos de danske boligejere.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
1%-lån krydser 99 for første gang siden november efter kurshop her til morgen

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Nationalbanken viser, at de fastforrentede lån fortsat er de variabelt forrentede lån massivt overlegne. I år har vi set fast rente overstige de variabelt forrentede lån som det mest populære hos de danske boligejere, hvilket ikke er set i mere end 10 år. I april udbyggede de fastforrentede lån så føringen med en spids, og det er en retning, som kommer til at fortsætte over den kommende tid.

I april steg de fastforrentede lån hos boligejerne med 15 mia. kr., mens der blot var for 1 mia. variabelt forrentede lån på menuen. Ser vi over det seneste år, så er omfanget af fastforrentede lån det seneste år steget med betragtelige 84 mia. kr., mens lån med variabel rente omvendt har været i retræte og i samme periode gået tilbage med 32 mia. kr.

Med udviklingen udgør de fastforrentede lån i dag 50,3% af boligejernes lån. For et år siden var det omkring 46%, og for omkring syv år siden lød andelen på blot 33%. Samtidig fortsætter lån med afdragsfrihed også med at tabe terræn på boligmarkedet. I dag udgør afdragsfrie lån 44% mod 45% for et år siden.

Det er positivt, at livrem og seler har vundet indpas hos boligejerne over en meget lang periode. Det øger robustheden og stiller boligmarkedet og boligejerne i en helt anderledes situation og en væsentligt mere solid ud­gangs­po­si­tion til den modvind, som coronakrisen bærer på. Boligmarkedet er mere i dag mod­stands­dyg­tig overfor en økonomi i bakgear med stigende ledighed og markante renteudsving, som har været en del af virkeligheden de seneste måneder.

I opgørelsen er der taget udgangspunkt i lønmodtagere, pensionister mv. Medtages personligt ejede virksomheder, er historien meget den samme, men på et marginalt lavere niveau. I det tilfælde står fast rente i dag for 49,6%.

Dalende låneappetit

Coronakrisen har betydet en stilstand i økonomien, hvor meget er gået i stå. Herunder også dele af lånemarkedet, hvor boligejernes låneappetit er gået et skridt ned siden februar. Det samlede udlån er ligefrem gået tilbage med knap 11 mia. kr. de seneste to måneder. Det svar imidlertid blot til at fald på 0,7%, men vi har i en lang periode været vant til et markant stigende udlån, og noget af den stigning er droslet ned. Normalt skal man være varsom med at se for meget på udsving mellem de enkelte måneder, men i denne coronatid er der grund til at holde et ekstra øje med det.

Op mod coronakrisen oplevede vi, at boligejerne smed lidt af tøjlerne og fik mere appetit på at låne i boligen. Så sent som i februar lød den årlige vækst i realkreditlån på 5,8%, hvilket var det højeste i 10 år. Men det er altså dalet en del lidt og sendt det samlede udlån et kvartal tilbage og en årlig udlånsvækst ned på 3,6%. En lavere lånelyst hos boligejerne er helt i tråd med og en naturlig konsekvens af det, som vi ser for den øvrige del af økonomien, herunder et boligmarked med et markant aktivitetsdyk over de seneste måneder. Vi forventer dog, at låneappetitten igen tager til senere på året, når det største usikkerhed forsvinder. Foreløbige tal for april viser allerede et boligmarked med øget aktivitet, og det vil også smitte af på et stigende udlån.

Relaterede artikler