Danskerne dæmpede låneinteressen i august

Boligejere og virksomheder modtog 19.528 lånetilbud fra realkreditinstitutterne i august.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Tidlige morgental fra Finans Danmark viser, at boligejere og virksomheder modtog 19.528 lånetilbud fra re­al­kre­di­tin­sti­tut­ter­ne i august. Det er 12.330 færre end i juli, og svarer til et fald på ca. 39 pct.

Det er helt naturligt og forventeligt, at låneinteressen blandt de danske boligejere og virksomheder er gået en tak ned i august. For hvor juli måned byder på en op­si­gel­ses­frist, som traditionelt betyder flere lånetilbud, så er interessen mere dæmpet i måneden efter, og denne august er ingen undtagelse.

Når det er sagt, så byder august alligevel på et pænt omfang af lånetilbud. Det hænger sammen med, at re­al­kre­di­tin­sti­tut­ter­ne skiftede ob­liga­tions­se­ri­er­ne bag de fastforrentede lån den 1. september, hvilket sker hvert tredje år. Skiftet betød, at boligejerne stod over for en lavere kurs og et dyrere lån, når august blev til september. Det gav derfor anledning til for nogle boligejere at indhente lånetilbud og låneudbetaling inden udgangen af august. Derudover har vi også set han­del­sak­ti­vi­te­ten fortsætte med at brage afsted på boligmarkedet over sommeren, og det påvirker også antallet af lånetilbud, når en nyslået boligejer skal vælge finansiering.

Ser vi fremad, så forventer vi et omfang af lånetilbud på et lidt lavere niveau. Med de nuværende renteniveauer, hvor 1 pct. lånet ligger i omegnen af kurs 99,2, ser vi ikke kon­ver­te­rings­bøl­ger af større karakter forude. Derudover forventer vi også en periode med mere afdæmpet han­del­sak­ti­vi­tet på boligmarkedet, end det de foregående måneder har budt på. Antallet af lånetilbud er i høj grad styret af ren­te­ud­vik­lin­gen og de deraf følgende kon­ver­te­rings­mu­lig­he­der, som når vi ser tilbage, også er det som for alvor giver udsving i antallet af lånetilbud. Så skal vi for alvor se lånetilbuddene skyde i vejret igen, som vi fx så det sidste efterår, så kræver det, at vi får 0,5 pct. lånet op i en højere kurs, end den aktuelt er.

Relaterede artikler