Boligpriserne vil falde, men et solidt marked dæmper faldet

Det danske boligmarked var i fin fremgang inden coronakrisen ramte.

Nyt RenteMax 10 tilgængeligt hos Totalkredit

Friske tal fra Danmarks Statistik viser, at priserne i februar lå 2,3 procent højere for enfamiliehuse og 3,5 procent højere for lejligheder sammenlignet med samme tid sidste år. Statistikken viser også at han­del­sak­ti­vi­te­ten var ganske fornuftig i årets første to måneder, hvor der blev handlet 12,2 procent flere enfamiliehuse og 10,7 procent flere lejligheder end i de første to måneder af 2019.

Det danske boligmarked var i fin fremgang inden coronakrisen ramte, med høj han­del­sak­ti­vi­tet og stigende priser. Coronakrisen har dog ramt boligmarkedet på både han­del­sak­ti­vi­te­ten og pris­ud­vik­lin­gen og sendt den udvikling i bakgear. Jeg forventer, at han­del­sak­ti­vi­te­ten vil falde kraftigt tilbage imens krisen buldrer, men at der efter sommer igen vil komme gang i boligsalgene.

Priserne vil også få et salg, og jeg forventer ved årets udgang, at priserne på enfamiliehuse vil ligge en 3 procent lavere mens lejligheder vil ligge 5 procent lavere. Det vil ske som følge af, at økonomien ikke længere vil være lige så stærk. Når jeg så ikke tror, at priserne skal falde mere, skyldes det grundlæggende, at boligmarkedet var bund solidt før coronaens indtog samt at vi forventer en fremgang i dansk økonomi i andet halvår af 2020.

Som følge af den realøkonomiske fremgang og lave renter ser vi også, at boligbyrden (hvor stor del af den disponible indkomst der går til at finansiere boligen) på huse er historisk lav. Det vil være med til at holde hånden under priserne. Ser vi på markedet for lejligheder lægger boligbyrden på sit historiske gennemsnit, hvilket vidner om, at der ikke har været opbygget nogle synderlige ubalancer på ejer­lej­lig­heds­mar­ke­det.

Vi står altså grundlæggende i en helt anden situation på boligmarkedet i dag end vi gjorde tilbage i 2008, og vi forventer derfor også, at det efterfølgende forløb vil blive væsentlig mildere end det vi så sidst.

Relaterede artikler