Boligpriserne steg over en bred kam i juni

Huse steg 1,6 pct. i pris i forhold til maj.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Fremgang for boligpriserne i april – men stadig lavere end førkriseniveau

Dugfriske tal fra Boligsiden viser, at boligpriserne over en bred kam steg i juni. En glødende han­del­sak­ti­vi­tet og stadig færre boliger at vælge mellem for køberne ligger bag. Sammenlignet med maj er huspriserne steget med 1,6%, mens lej­lig­heds­pri­ser­ne ligger 0,9% højere. Som­mer­huspri­ser­ne bød på det største nøk op i juni med imponerende 2,6% på den ene måned.

Det er utrolig positivt at se boligpriserne ligefrem tikker op midt i en voldsom coronatid, hvor økonomien er ekstremt udfordret på flere fronter og en ledighed, der vokser. Men en imponerende sult efter boliger og et stadig faldende udbud, hvor køberne har fået mindre at vælge mellem, er med til at skubbe priserne op.

Jeg vil i glæden også tillade mig at lægge lidt låg på begejstringen, eftersom pris­stig­nin­ger­ne i juni kommer på ryggen af tre uafbrudte måneder med små prisfald, når vi tager højde for den normale for­års­op­ti­mis­me. Så alt er ikke fryd og gammen. Tager vi nemlig højde for for­års­op­ti­mis­men og de positive prisudsving der typisk følger med, så er juni faktisk den første reelle måned med stigende priser, siden coronakrisen meldte sin ankomst i marts. Hertil forventer vi, at priserne kommer til at pege nedad i anden halvdel af året, hvor han­del­sak­ti­vi­te­ten flader ud, udbuddet på ny stiger og en ny økonomisk virkelighed med højere ledighed tager over.

Ved at tage højde for sæsonudsving får vi et mere reelt billede af den underliggende prisudvikling på boligmarkedet. Renser vi for sæsonen og tager højde for, at priserne typisk stiger op mod sommeren, så er der vel at mærke fortsat tale om prisstigninger over en bred kam i juni, men ikke i lige så stor grad som i de nøgterne ikke-sæsonjusterede tal. For huse har prisstigningen i juni indhentet det tabte fra de foregående måneder, når der tages højde for sæsonen. Samlet set ligger huspriserne nu 0,1% højere end i februar. For lejligheder og sommerhuse er der indhentet noget af de første prisfald, men endnu ikke det hele, og her ligger priserne fortsat under prisniveauet inden krisen. Lej­lig­heds­pri­ser­ne er dog alene 0,6% lavere, mens sommerhuse fortsat er 2,4% lavere end før krisen trods pilen op i juni.

Der er alene tale om ekstremt små ændringer i boligpriserne taget i betragtning hvor massivt et økonomisk slag coronakrisen har haft på øvrige dele af økonomien. Dagens tal viser med al tydelighed, at coronakrisen foreløbig blot har ramt boligmarkedet med et midlertidigt og mildt slag. Det var eksakt også vores forventning, da coronakrisen med rekordfart brød ud i lys lue og foreløbig har sendt 50.000 flere personer i ledighed. Vi har hele tiden slået på, at boligmarkedet står robust overfor krisen.

Det er dog vigtigt at pointere, at coronakrisen langtfra er afblæst, og vi forventer, at pris­ud­vik­lin­gen kommer til at være for nedadgående i den resterende del af året. Samlet set forventer vi, at huspriserne falder med 3% for 2020 som helhed, mens lej­lig­heds­pri­ser­ne og som­mer­huspri­ser­ne vil være 5% lavere ved udgangen af året sammenlignet med indgangen til året. Der er imidlertid stadig betydelige risici for økonomien, og går det fra slemt til værre, så vil vi også se endnu større prisfald på boligmarkedet. Det er dog ikke vores hovedscenarie. Vi ser endnu krisen som kortvarig, om end den er ekstremt dyb.

Relaterede artikler