Boligpriserne levner ingen opmærksomhed til coronakrisen

Sammenlignet med for et år siden, så er huspriserne i gennemsnit nu 2,0% højere.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Boligpriserne levner ingen opmærksomhed til coronakrisen

Finans Danmark har netop offentliggjort deres kvartalsvise bo­lig­mar­keds­sta­ti­stik. Den viser, at boligpriserne gik robust og solidt igennem 2. kvartal. For huse steg priserne med 1,1%, mens lej­lig­heds­pri­ser­ne vandrede 0,3% op. En særligt imponerende prisstigning har vi set for  sommerhusene, som alene i 2. kvartal bragede op med 3,8%. Sammenlignet med for et år siden, så er huspriserne i gennemsnit nu 2,0% højere. For ejer­lej­lig­he­der og sommerhuse er er priserne i dag 2,7% og 3,4% højere sammenlignet med for et år siden.

Jeg fristes til at sige, at coronakrisen har følt sig overset af boligmarkedet - og godt for det. Fordi de her tal sætter en tyk og fed streg under boligmarkedets robusthed, hvor boligpriserne ikke har levnet megen opmærksomhed til coronakrisen. Og det til trods for et historisk slag til dansk økonomi, og en ledighed som med ét slag blev sendt 7 år tilbage. Det har boligmarkedet foreløbig været fløjtende ligeglad med. Bag robustheden og boligmarkedets ligefrem nonchalante holdning ligger et ligger et utrolig sundt og velbalanceret fundament fra før krisen. Samtidig har vi været vidne til et dalende boligudbud, som også er med til at holde hånden under priserne. Mere friske statistikker viser tilmed, at boligpriserne slog ny rekord i august.

De største prisstigninger på huse i 2.kvartal var at finde i Region Hovedstaden, Region Midtjylland og Region Nordjylland med henholdsvis 1,5%, 2,2%og 1,9%. Priserne gik omvendt meget svagt tilbage i Region Sjælland og Region Syddanmark med -0,3% og -0,2%. For lejligheder steg priserne mest i ho­ved­stads­om­rå­det og i Nordjylland med 1,2% og 2,2%,mens de dykkede mærkbart i Syddanmark med -4,4%. Pris­ud­vik­lin­gen for sommerhusene er noget ulige fordelt, hvor priserne er steget mærkbart øst for Storebælt samt i Syddanmark, mens priserne omvendt er dykket i Region Midtjylland og i Region Nordjylland.

Vi har siden krisens begyndelse forventet, at boligpriserne alene i et mildt omfang ville blive påvirket af coronakrisen. Vi har dog også hele tiden forventet, at priserne på et tidspunkt vil skulle vænne sig til en ny økonomisk virkelighed ovenpå et historisk dyk i den økonomiske aktivitet med mærkbart be­skæf­ti­gel­ses­fald og stigende ledighed. Den holdning er stadig uændret, og vi ser en svag pil ned på priserne over den kommende periode. Men så længe boligudbuddet daler, så vil det holde potentielle prisfald for døren, da den appetitrige skare af købere flokkes om stadig færre boliger. Vi forventer imidlertid, at udbuddet igen vil begynde at pege op, hvor til­ba­ge­hol­den­de sælgere vil komme ud af busken. Samlet set er vi dog yderst fortrøst­nings­ful­de på boligmarkedets vegne, som står stærkt og robust i kampen mod krisen.

Ifølge tal fra Finans Danmark faldt boligudbuddet med 455 boliger i august, så der står nu 41.618 boliger til salg. Det er næsten 12.500 færre boliger end for et år siden, hvilket svarer til et fald på intet mindre end 23%.

Kortvarigt knæk i han­del­sak­ti­vi­te­ten er glemt og borte

Vi har set i øvrige statistikker, som opgøres på månedsbasis, at der var et markant fald i han­del­sak­ti­vi­te­ten i begyndelsen af coronakrisen. Det var kort og godt sværere at komme ud og se sin kommende drømmebolig og forbindelse med smit­tespred­nin­gen og nedlukningen. Knækket i han­del­sak­ti­vi­te­ten var dog kortvarigt og nåede alene at påvirke marts og april.

Ser vi på han­del­sak­ti­vi­te­ten for hele 2. kvartal, så har det faktisk været et imponerende et af slagsen, hvor der blev solgt 11.869 huse på landsplan. Det er 22% flere end i 1. kvartal og samtidig 6% flere end i selvsamme kvartal året før, hvor der ikke var skyggen af krise. Ser vi på lej­lig­heds­mar­ke­det, såblev der i 2.  kvartal handlet 3.865 lejligheder landet over. Det er en stigning på 6% fra kvartalet før, men dog lidt mindre end året før.

Som­mer­hus­mar­ke­det leverer sin egen even­tyr­hi­sto­rie med 4.736 handler. Der er aldrig før blevet registreret så mange som­mer­hus­hand­ler i et enkelt kvartal. I forhold til 1. kvartal er det en stigning på 151% (!) og sammenlignet med samme periode sidste år, så blev der i år handlet 88% flere sommerhuse. Ganske enkelt imponerende.

Relaterede artikler