Boligejernes konverteringsaktivitet tager et hop sammen med kurserne

Foreløbige indfrielser er nået op på knap 32 mia. kr.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
Boligejernes konverteringsaktivitet tager et hop sammen med kurserne

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra re­al­kre­di­tin­sti­tut­ter­ne viser, at de foreløbige indfrielser er nået op på knap 32 mia. kr. ved udgangen af sidste uge. Det er en stigning på 9 mia. kr. fra ugen før.

Vi kan se, at interessen fra boligejere, som ønsker at konvertere re­al­kre­dit­lå­net, er tiltagende her frem mod op­si­gel­ses­fri­sten på fredag den 31. januar. Det er helt naturligt, da nogle kan sidde og lurepasse helt op til fristens udløb.

Med tiltagende fart på kon­ver­te­rin­ger­ne, er der fortsat potentiale til, at vi kan ende med en mindre bølge på den gode side af 50 mia. kr. Jeg forventer dog på ingen måde, at vi kommer i nærheden af det rekordniveau vi så i juli og oktober måned med 185 mia. kr., som vel at mærke også var historisk store.

Renteniveauet er tæt på det samme som i juli og i oktober. Baggrunden for, at kon­ver­te­rings­ak­ti­vi­te­ten derimod langt fra kommer på samme højde er, at mange boligejere allerede har konverteret lånet. Der er dog fortsat mange boligejere, som med fordel bør få lavet et januar-tjek af lånet.

1 pct. lån nærmer sig kurs 100

Renterne har overordnet set én vej i januar, og det er ned med blandt andet uro i Mellemøsten og coronavirus, som har sat sit præg på markederne.

Rentefaldet sker på en yderst trist baggrund. Nøgternt set betyder det dog, at kon­ver­te­rings­lyst­ne boligejere står overfor den højeste kurs på 1 pct. lånet siden midten af oktober sidste år. Kursen kravler her til formiddag opad og nærmer sig 100. I øjeblikket handles 1 pct. lånet til en kurs på ca. 99,6. I begyndelsen af januar lød kursen på omkring 98,5. Kursstigningen kan være med til at give kon­ver­te­rings­ak­ti­vi­te­ten yderligere et skub og danne grobund for en sidste slutspurt op mod fristen på fredag.

Med de nuværende renteniveauer taler en ned­kon­ver­te­ring særligt til boligejere med 2 pct. eller højere i rente. Har man i dag et 2 pct. lån med afdrag med en restgæld på 1 mio. kr. og omlægger det til et nyt 1 pct. lån, så sparer man ca. 190 kr. om måneden efter skat. Omkostningen i form af gebyr og kurstab er ”tjent hjem igen” på ca. 3 år.

Relaterede artikler