Boligejerne skruer op for lånehastigheden - buldrende boligmarked og låneomlægninger ligger bag

Fast rente og afdrag er i højsædet.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Coronadyk i danskernes aktieformuer stort set indhentet i april

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Nationalbanken viser, at de danske boligejere skruer lidt op for lå­ne­ha­stig­he­den i boligen. I oktober steg boligejernes re­al­kre­dit­lå­net med mere end 10 mia. kr. Det betyder, at låneomfanget nu er steget med 68,5 mia. kr. siden sidste år, hvilket svarer til en stigning på 4,6%. Udlånsvæksten er gradvist steget gennem det seneste halve års tid og lød i foråret på 3,4%. Danske boligejere har i dag realkreditlån for 1.551 mia. kr.

Boligejerne slækker lidt på tøjlerne og skruer op for lå­ne­ha­stig­he­den. Bag den virkelighed ligger der et buldrende boligmarked og små kon­ver­te­rings­bøl­ger, som sætter fart på udlånet. Og med et fortsat buldrende boligmarked, så kommer den lidt højere udlånsvækst også til at fortsætte over den nærmeste fremtid. Danskerne har gennem et helt årti haft fokus på at spare op og reduceret gælden relativt til indkomsterne, så det her er godt og kan bidrage til at sparke liv i dansk økonomi i vejen ud af coronakrisen. Havde det modsatte været tilfældet, hvor danskerne spændte livremmen og sparet op med liv og lemmer, så havde jeg været mere bekymret for de langsigtede udsigter for økonomien. Og yderst vigtigt at notere sig er, at det samtidig er de mest rentesikre lån, som driver hele udlånsvæksten.

Boligmarkedet i 2020 kommer til at gå over i historien, hvor han­del­sak­ti­vi­te­ten er tordnet frem og boligpriserne slået nye rekorder. Det bidrager begge dele til, at udlånsvæksten tikker op. Samtidig har der gennem de seneste kvartaler skyllet et par mindre kon­ver­te­rings­bøl­ger ind over landet, hvor nogle boligejere samtidig udnytter lå­neom­læg­nin­gen til at optage yderligere lån i boligen.

Den aktuelle udlånsvækst kan dog ikke til­nær­mel­ses­vist måle sig med midten af 00’erne, hvor danskerne realkreditlån årligt steg med mere end 10% gennem flere år. Der er vi slet ikke i dag.

Rentesikkerhed i højsædet

Samtidig er det i de mest rentetrygge lån, som danskerne aktuelt optager lån i, hvor rentesikkerhed er blevet voldsomt populært hos boligejerne. Således brager de fastforrentede lån frem i de danske boliger, mens de variabelt forrentede lån omvendt er på tilbagetog. I oktober steg omfanget af fastforrentede lån med knap 13 mia. kr., og er nu vokset med næsten 100 mia. siden sidste år. Med andre ord står de for hele ud­låns­stig­nin­gen og meget mere til. Boligejerne har omvendt reduceret de variabelt forrentede lån med 30 mia. kr. siden sidste år. Det er med til at give en iboende sikkerhed i den øgede gældsætning. Det giver ikke alene en større tryghed for den enkelte boligejer, men resulterer også i en større robusthed på boligmarkedet som helhed.

Udviklingen betyder, at de fastforrentede låns andel boligejernes lån nærmer sig 53%. For et år siden lød andelen på omkring 48%, og i 2013 helt nede på omkring 33%. Fremgangen i fast rente komme ikke mindst på baggrund af de ekstremt lave og faldende renter, som har øget at­trak­ti­vi­te­ten ved at binde renten på et lavt niveau, eftersom rentefaldet især har været forbeholdt de fastforrentede lån. Samtidig er bi­drags­sat­ser­ne steget mest på variabelt forrentede lån, mens også flere myn­dig­heds­til­tag har påvirket til udviklingen mod de fastforrentede lån.

Relaterede artikler