Boligejerne kan se frem til over 100.000 kr. mere i friværdi

Nationalbanken har netop fremlagt deres prognose for boligmarkedet

Lånetilbud i realkreditinstitutterne holdes oppe af bolighandler

Nationalbanken har netop fremlagt deres prognose for boligmarkedet, hvor det fremgår, at de forventer, at boligpriserne vil falde med 2,3 procent 2020. Nationalbanken forventer stigende boligpriser i 2021 og 2022 med henholdsvis 2 og 5,4 procent. Får Nationalbanken ret i sin prognose, vil boligejerne kunne se frem til 102.000 kr. mere i friværdi.

Na­tio­nal­ban­kens prognose læner sig meget op ad de nyeste prognoser fra Regeringen og Det Økonomiske Råd. Dem er vi overordnet set enige med, og fra starten af krisen forventede prisfald på 3 procent, hvilket vi stadig gør.

Vi forventer faldende boligpriser, men er i bund og grund optimistiske. Cor­o­nau­sik­ker­he­den har fået fat i økonomien, som vi forventer vil føre til prisfald på 3 procent. Det dog vigtigt at huske, at boligmarkedet var robust op til krisens indtræden var bund solidt. Boligbyrden (hvor stor andel af den disponible indkomst der går til at finansiere boligkøb) er i dag på et historisk lavt niveau – det var bestemt ikke tilfældet op til finanskrisen, hvor boligbyrden var historisk høj. Samtidigt har danskerne over de sidste år reduceret gælden, øget ren­te­ro­bust­he­den og dertil har vi langt fra set de prisstigninger, som vi var vidne til op mod finanskrisen.

Nationalbanken forventer, at boligpriserne vil stige med 2 procent i 2021, hvilket er meget på linje med vores forventninger. I 2022 forventer Nationalbanken at boligpriserne vil stige med 5,4 procent. Dette er dog så langt ude i fremtiden, at det på nuværende tidspunkt og med den aktuelle økonomiske usikkerhed i vores optik er ekstrem svært at spå om.

Ser vi på markedet for lejligheder er vi en anelse mere pessimistiske. Vi forventer at lej­lig­heds­pri­ser­ne vil falde med 5 procent i år, og det skyldes, at der i forvejen var mere modvind til lej­lig­heds­pri­ser­ne op til krisen. Den modvind bestod af et i forvejen højt prisniveau og massivt nybyggeri i de store byer, der samlet set betyder, at lejlighederne har det lidt sværere end markedet for enfamiliehuse.

 

2019

2020

2021

2022

Boligpris

2.035.000

1.988.000

2.028.000

2.137.000

Bo­lig­pris­stig­ning i procent

2,7

-2,3

2

5,4

Kilde: Arbejdernes Landsbank på baggrund af Nationalbanken og Boligsiden.

Anmærkning: Der er afrundet til nærmeste tusinde kroner.

Relaterede artikler