1 pct. lånet holder stand over 99,5, mens opsigelsesfristen rykker tættere på

Indfrielserne er foreløbigt oppe på 14 mia. kr.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
1 pct. lånet holder stand over 99, mens opsigelsesfristen rykker tættere på

Helt nye tal fra re­al­kre­di­tin­sti­tut­ter­ne viser, at indfrielserne ved udgangen af sidste uge foreløbigt er oppe på 14 mia. kr. Det er en stigning på 3,2 mia. kr. fra ugen før.

Boligejerne udviser fortsat ganske pæn interesse for at nedkonvertere deres realkreditlån, hvor vi dog er milevidt fra især de enorme bølger vi så i juli og oktober måned sidste år. 1 pct. lånet befinder sig netop nu omkring kurs 99,7, og har dermed klynget sig til en kurs meget tæt på 100 i snart tre uger i træk. Og med en op­si­gel­ses­frist der rykker tættere på ved udgangen af oktober, så er ned­kon­ver­te­rings­mu­lig­he­der­ne derfor til stede for de boligejere, som har et 2 pct. lån eller derover.

Selvom 1 pct. lånet kliner sig op af kurs 100, så forventer vi ikke at se et kon­ver­te­rings­om­fang, der kommer til at minde om det omfang, vi var vidne til sidste sommer og efterår. Der skal renterne endnu længere ned, før vi kan italesætte noget som helst udover en blot meget lille kon­ver­te­rings­bøl­ge. Det skyldes ganske enkelt, at portionen af boligejere med realkreditlån på 2 pct. eller derover, som er dem med de bedste om­læg­nings­mu­lig­he­der, er blevet meget mindre siden sidste år. Dertil kommer, at en ned­kon­ver­te­ring ikke nødvendigvis er fordelagtig for alle, blandt andet som følge af kort tidshorisont i boligen eller en begrænset restgæld.

Det aktuelt lave renteniveau, hvor 1 pct. lånet er meget tæt på kurs 100, betyder dog, at vi ikke kan udelukke, at 0,5 pct. lånet for alvor kan gøre comeback. I øjeblikket har lånet en kurs i omegnen af 96, men vi har tidligere set tingene gå hurtigt. Hopper 0,5 pct. lånet blot et par kurspoint op, så vil det helt naturligt skubbe til kon­ver­te­rings­ak­ti­vi­te­ten, hvor vi så i højere grad vil begynde at tale om betydelige kon­ver­te­rings­bøl­ger igen. Det vil nemlig betyde, at visse boligejere med 1,5 pct. lån for alvor vil komme i spil til en ned­kon­ver­te­ring.

Har man i dag et 2 pct. lån med afdrag med en restgæld på 1 mio. kr. og omlægger det til et nyt 1 pct. lån, så sparer man ca. 190 kr. om måneden efter skat. Omkostningen i form af gebyr og kurstab er ”tjent hjem igen” på ca. 3 år.

Relaterede artikler