Q&A om AL-BoligBonus

Q&A om AL-BoligBonus


Få svar på spørgsmål om AL-BoligBonus

 • Hvad er AL-BoligBonus?

  I starten af 2016 traf vi beslutning om at indføre AL-BoligBonus, som betyder, at du får udbetalt en bonus på 1.200 kr. pr. år for hver million, du har lånt i din ejerbolig, hvis du har et realkreditlån eller realkreditlignende lån hos os.

 • Hvor meget AL-BoligBonus får jeg?

  AL-BoligBonus bliver beregnet med 0,12 pct. af dit gennemsnitlige lån. Det betyder eksempelvis, at har du et lån på 500.000 kr. igennem et helt år, så får du 600 kr. i bonus. Har du eksempelvis et lån på 1,5 mio. kr. hele året, så er din årlige bonus på 1.800 kr. AL-BoligBonus gælder for dig med en ejerbolig, hvis du har et eller flere af følgende produkter både med eller uden afdragsfrihed:

  • AL-Prioritet, AL Prioritet/SDO-lignende eller AL-ProvinsKlar (hvis lånet har tilknyttet en indlånskonto, så modregner vi eventuelt indestående, inden beregning af AL-BoligBonus)
  • Saldo på dit realkreditlignende lån i banken
  • Fastforrentede, F-kort eller RenteMax-lån i Totalkredit formidlet via Arbejdernes Landsbank
  • F1-F10-lån i Totalkredit formidlet via Arbejdernes Landsbank
 • Hvor ofte får jeg AL-BoligBonus?

  AL-BoligBonus beregnes én gang om året den 30. juni og udbetales herefter den 1. august.

 • Hvorfor har I udvidet AL-BoligBonus?

  Vi følger løbende markedet tæt for at sikre, at vi altid tilbyder vores kunder konkurrencedygtige priser og services. I lyset af den fortsat øgede konkurrence inden for realkreditfinansiering, har vi besluttet at udvide AL-BoligBonus som en del af vores samlede kundefordele.

 • Er AL-BoligBonus tidsbegrænset?

  Nej, som udgangspunkt løber modellen på ubestemt tid, men kan naturligvis ændres, ligesom det er tilfældet med vores øvrige vilkår og priser.

 • Hvorfor har jeg ikke fået udbetalt AL-BoligBonus?

  Du skal opfylde en række betingelser for at få udbetalt AL-BoligBonus. Du skal bl.a. have en Nemkonto hos os, og dit lån må ikke være i restance. Du kan læse mere om vilkårene her på siden eller kontakte os på telefonnummer 38 48 48 47 mandag-fredag kl. 8-20.

 • Hvorfor er der kun udbetalt AL-BoligBonus til mig, men ikke min samlever/ægtefælle?

  Vi har valgt at lave én udbetaling af AL-BoligBonus pr. lån. Det betyder, at vi udbetaler hele AL-BoligBonus til den ene debitors Nemkonto.

 • Hvorfor har jeg flere beløb, der hedder AL-BoligBonus, indsat på min konto?

  Du får AL-BoligBonus, hvis du har et realkreditlån eller realkreditlignende lån hos os i din ejerbolig.


  Du får udbetalt AL-BoligBonus, hvis du har et af følgende produkter hos os – uanset om lånet er med eller uden afdrag:

  • AL-Prioritet, AL Prioritet/SDO-lignende eller AL-ProvinsKlar (hvis lånet har tilknyttet en indlånskonto, så modregner vi eventuelt indestående, inden beregning af AL-BoligBonus)
  • Saldo på dit realkreditlignende lån i banken
  • Fastforrentede, F-kort eller RenteMax-lån i Totalkredit formidlet via Arbejdernes Landsbank
  • F1-F10-lån i Totalkredit formidlet via Arbejdernes Landsbank.

  Vi har valgt at lave én udbetaling af AL-BoligBonus pr. lån. Det betyder, at hvis du fx har to Totalkredit-lån, så får du også udbetalt to gange AL-BoligBonus til din Nemkonto. Du kan læse mere i det brev, som ligger klar til dig i e-Boks eller i din postkasse.

 • Jeg mener jeg har fået udbetalt for lidt AL-BoligBonus?

  Du får AL-BoligBonus i de måneder du har haft lånet i AL. Derudover skal du opfylde en række betingelser for at få udbetalt AL-BoligBonus. Du skal bl.a. have en Nemkonto hos os, og dit lån må ikke være i restance. Du kan læse mere om vilkårene her på siden eller kontakte os på telefonnummer 38 48 48 47 mandag-fredag kl. 8-20.

 • Hvorfor har jeg modtaget flere breve om AL-BoligBonus?

  Vi har valgt at lave én udbetaling af AL-BoligBonus pr. lån. Det betyder, at hvis du fx har to Totalkredit-lån, så får du to breve i din e-Boks eller postkasse.

 • Skal jeg betale skat af AL-BoligBonus?

  Ja, AL-BoligBonus er skattepligtigt. Men skatten afhænger af, hvilket lån du har fået AL-BoligBonus på baggrund af. Har du eksempelvis et realkreditlån i Totalkredit formidlet af os, så beskattes AL-BoligBonus som personlig indkomst. Hvis du har et AL-Prioritet, AL-Prioritet/SDO-lignende eller AL-ProvinsKlar hos os, så beskattes AL-BoligBonus som kapitalindkomst. Vi indberetter automatisk AL-BoligBonus til Skat på selvangivelsen for 2017, så du behøver ikke gøre yderligere.

 • Jeg betaler topskat og bliver således ringere stillet, end det I stillede mig i udsigt oprindeligt – hvad vil I gøre ved det?

  Ved at udvide vores AL-BoligBonus fra 1.000 kr. til 1.200 kr. pr. lånt million har vi forsøgt at kompensere vores kunder bedst muligt for Skatterådets afgørelse. Men det er desværre korrekt, at Skatterådets afgørelse gør din bonus en smule mindre end oprindeligt. Alt afhængigt af dine skatteforhold får du ca. 100kr. mindre udbetalt pr. lånt million. Det beklager vi naturligvis, men mener stadig, at vi med AL-BoligBonus kan tilbyde et af markedets absolut stærkeste og mest konkurrencedygtige boligfinansieringer. 

 • Hvorfor beskattes AL-BoligBonus som personlig indkomst og ikke som kapitalindkomst?

  Vi må konstatere, at Skat er nået frem til et andet resultat, end vi forventede. Det betyder, at AL-BoligBonus udbetalt på baggrund af et Totalkredit-lån beskattes som personlig indkomst, mens AL-BoligBonus udbetalt på baggrund af et AL-Prioritet, AL-Prioritet/SDO-lignende eller AL-ProvinsKlar beskattes som kapitalindkomst. Kunder der får udbetalt AL-BoligBonus på baggrund af et Totalkredit-lån får altså for langt de flestes vedkommende mindre udbetalt efter skat, end vi oprindeligt har stillet dem i udsigt. Det vil vi gerne kompensere for og har derfor forhøjet AL-BoligBonus fra 1.000 kr. til 1.200 kr. pr. år for hver million, man har lånt i din ejerbolig. Udvidelsen gælder for alle uanset lån. Det betyder, at vi fortsat kan tilbyde en af markedets absolut stærkeste og mest konkurrencedygtige boligfinansieringer. 

 • Gælder AL-BoligBonus også afdragsfrie lån?

  Ja, alle vores kunder med realkreditlån i Totalkredit og/eller realkreditlignende lån i en ejerbolig hos os, fx AL-Prioritet, AL-Prioritet/SDO-lignende eller AL-ProvinsKlar, får udbetalt en bonus på 1.200 kr. pr. lånt million kr. om året, uanset om lånet er afdragsfrit eller ej.

 • Gælder AL-BoligBonus også andelsboliglån?

  Andelsboliglån er ikke omfattet af AL-BoligBonus, men i Arbejdernes Landsbank arbejder vi hele tiden målrettet for at kunne tilbyde vores andelsboligkunder en samlet attraktiv pakke. Derfor stiller vi altid et hold af eksperter til rådighed, som tilbyder vores andelsboligkunder kompetent og ansvarlig rådgivning samt en meget attraktiv rente.

 • Gælder AL-BoligBonus også AL-Boliglån?

  AL-Boliglån, som fx bruges til at finansiere de resterende 15 % af din boligs købssum, tilbydes generelt til en attraktiv og konkurrencedygtig rente og er ikke omfattet af AL-BoligBonus.

 • Vil Nykredits ”Kundekroner” have indflydelse på AL-BoligBonus?

  Nej, AL-BoligBonus er uafhængigt af øvrige tiltag fra Nykredit, Totalkredit og andre pengeinstitutter og realkreditinstitutter.

 • Hvorfor anbefaler I at optage lån fra Totalkredit, når de er dyrest på markedet?

  Selvom Totalkredit med de forhøjede bidragssatser bliver marginalt dyrere end konkurrenterne, tilbyder vi med AL-BoligBonus samlet set en meget attraktiv pakke til vores kunder baseret på ansvarlig og personlig rådgivning og service samt konkurrencedygtige priser.   

 • Hvorfor får jeg AL BoligBonus udbetalt 1. august 2017, når bidraget stiger 1. juli 2016?

  Vi har valgt at gøre vores AL BoligBonus så enkel som muligt. Derfor udbetaler vi AL-BoligBonus én gang årligt den 1. august for det foregående års betalinger.

 • Hvem betaler for, at I indfører og nu udvider AL-BoligBonus?

  Det gør Arbejdernes Landsbank selv. Alle omkostningerne forbundet med AL-BoligBonus dækkes via bankens overskud. Det, mener vi, er fair over for alle kunder.

 • Hvorfor tilbyder I ikke noget til alle os loyale kunder, der ikke ejer en bolig?

  AL-BoligBonus er et blandt mange initiativer, vi løbende iværksætter for hele tiden at kunne tilbyde en samlet attraktiv pakke til alle kunder. For kunder, der ikke ejer en bolig, tilbyder vi blandt andet en gratis konto, kort, netbank og mobilbank samt mange andre tilbud – det, mener vi, er fair over for alle vores kunder.