Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Tilmelding til generalforsamling

Tilmelding til generalforsamling

9. februar 2015
Gå til nyhedsoversigt

Årets generalforsamling afholdes i Tivolis Koncertsal mandag den 9. marts 2015 kl. 19.30. 

Sidste frist for tilmelding til generalforsamlingen er fredag den 6. marts kl. 12.00. - Benyt linket herunder.

Tilmelding til årets generalforsamling.

Ønsker du at få tilsendt "Årsrapport 2014" som pdf-fil, kan du sende en mail til ledelsessekretariatet@al-bank.dk. Du skal blot oplyse aktionærnr., navn, adresse samt e-mail, så sender vi filen til dig efter den 23. februar. Skriv "Årsrapport" i emnefeltet på mailen.

På gensyn!

Generalforsamlingens dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om bankens virksomhed i det forløbne år
 3. Forelæggelse af den reviderede årsrapport med revisionspåtegning, jf. vedtægternes § 23, stk. 2, og godkendelse heraf
 4. Forslag om anvendelse af overskud inden for de i vedtægternes § 24 fastsatte rammer eller om dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
 5. Behandling af fremkomne forslag:
  5.1.A Forslag fra bestyrelsen om ændring af bankens vedtægter
  5.1.B Forslag fra repræsentantskabet og bestyrelsen om ændring af bankens ledelsesstruktur og ændring af selskabets vedtægter som følge heraf

  Læs annoncen med hele teksten om de to ændringsforslag.

  Skematisk oversigt over foreslåede vedtægtsændringer.

 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen; evt. valg repræsentantskabet

  Læs information om de foreslåede kandidater, deres kvalifikationer samt oplysninger om ledelseshverv i andre virksomheder.

 7. Valg af revisor.