Legitimation fra erhvervskunder

Legitimation fra erhvervskunder

Arbejdernes Landsbank er – ligesom alle andre pengeinstitutter - underlagt reglerne i hvidvaskloven. Det betyder blandt andet, at banken skal kende sine kunder.

Legitimation og oplysninger om forretningsomfang

Når en virksomhed skal oprettes som kunde i banken er der en række forhold, virksomheden skal give banken oplysning om.

Banken skal blandt andet vide, hvad virksomhedens formål er med at blive kunde i banken samt hvordan virksomheden forventer forretningsomfanget med banken bliver på et ganske normalt år.

Virksomheden bliver også bedt om at indlevere dokumentation til brug for legitimation af selve virksomheden, de tegningsberettigede samt den eller de fysiske personer, der i sidste instans ejer og/eller kontrollerer denne. Banken har en pligt til at opbevare en kopi af denne dokumentation.

Det fremgår af filerne nedenfor, hvilke specifikke oplysninger banken skal bruge, afhængig af virksomhedens selskabsform.

Kravene gælder også for nuværende kunder

Selvom virksomheden har været kunde i banken gennem flere år, vil det løbende være nødvendigt at justere forretningsomfanget og sikre, at banken altid har den aktuelle dokumentation for virksomhedens ejer- og kontrol forhold.

Banken vil derfor løbende bede om ajourføring af de oplysninger, virksomheden afgav på oprettelsestidspunktet.

Virksomheden skal desuden sørge for at orientere banken, når der sker ændringer i virksomhedens ejer- og kontrol forhold, så banken altid har gyldig legitimation på alle tegningsberettigede og de reelle ejere.

Krypteret og sikker e-mail

Er du ikke kunde, kan du sende en mail til os krypteret og sikkert på følgende måde:

  1. Hent certifikat hos Nets DanID - søg efter "sikkermail@al-bank.dk"
  2. Installér certifikatet i et mailprogram, som understøtter dette
  3. Send mailen til sikkermail@al-bank.dk

Er du kunde, kan du sende filer sikkert via besked-funktionen i netbank. Log på netbank.

Links til pdf-filer

Legitimation Aktieselskaber

Legitimation Anpartsselskaber

Legitimation Enkeltmandsvirksomheder

Legitimation Interessentskab

Legitimation Kommanditselskab

Forretningsomfang & Egenerklæring

A/S, ApS, IVS, I/S, K/S, P/S samt foreninger:

Forretningsomfang og egenerklæring vedr. udenlandske skatteforhold

Enkeltmandsvirksomheder:

Forretningsomfang og egenerklæring vedr. udenlandske skatteforhold - Enkeltmandsvirksomhed

Læs mere om udenlandsk skattepligt (FATCA/CRS)

Hvorfor spørger vi om ID?

Folder fra Finans Danmark: Derfor spørger banken om at se dit ID