Handelspriser SI-priser

Hvad er SI-priser?

SI står for "Systematisk Internalisator". En systematisk internalisator (SI) er et in­ve­ste­rings­sel­skab, i dette tilfælde banken, som handler for egen regning ved udførelse af kundeordrer uden for en markedsplads. Arbejdernes Landsbank er systematisk internalisator i danske re­al­kre­di­tob­liga­tio­ner, en række virk­som­heds­ob­liga­tio­ner samt visse derivater.

Aktier

Priserne er som udgangspunkt gældende for handelsbeløb på op til 1/10 af Standard Market Size (ifølge MiFID II) pr. handel. Udvalgte papirer kan have højere maksimumbeløb.

In­ve­ste­rings­for­e­nin­ger (ETF)

Priserne er som udgangspunkt gældende for handelsbeløb på op til Standard Market Size pr. handel (10.000 EUR). Udvalgte papirer kan have højere maksimumbeløb

Obligationer

Priserne er som udgangspunkt gældende for handelsbeløb på op til 2.250.000 DKK pr. handel. Udvalgte papirer kan have højere maksimumbeløb.

Handelspriser