Udenlandsk inkasso

Udenlandsk inkasso

Udenlandsk inkasso, også kaldet dokument inkasso, er en betalingsform, der anvendes ved international handel med varer (må ikke forveksles med retslig inkasso) og følger Det Internationale Handelskammers internationalt anerkendte regler UCR 522.

Udenlandsk inkasso benyttes i de tilfælde, hvor sælger og køber har kendskab til hinanden gennem samhandel og har opnået større tillid til hinanden, således at de ikke kræver samme sikkerhed som en remburs/forudbetaling giver.

Internationale forkortelser der benyttes i forbindelse med inkasso:

 • CAD - Cash against documents
 • D/P - Documents against payment
 • D/A - Documents against acceptance.

 • Import inkasso

  Købers bank modtager dokumenter sammen med en instruktion fra sælgers bank. Købers bank advisere køber om at dokumenterne er til rådighed enten mod at betale det beløb som instruktionen lyder på eller at acceptere en vedlagt veksel mod at få dokumenterne udleveret.

  Fordele:

  • Engagementet belastes ikke førend på selve betalingstidspunktet.
  • I forhold til forudbetaling opnår man en vis sikkerhed for, dels at sælger leverer varen, dels et senere betalingstidspunkt.
  • I henhold til inkassoreglerne er køber ikke forpligtet til at indløse dokumenterne.

  Ulemper:

  • Betaling finder oftest sted ved udlevering af dokumenter, dvs. før udlevering af varer.
  • Køber kan ikke tilbagekalde betalingen via banken. Heller ikke hvis vare ikke lever op til forventningerne.

  Risici:

  • Forsendelse indeholder måske ikke de bestilte varer, dvs. uoverensstemmelse mellem dokumenter og den faktiske leverance. Er dette tilfældet, er det en sag mellem køber og sælger.
 • Eksport inkasso

  Sælger instruerer sin bank hvorledes der må disponeres over dokumenterne, når disse fremsendes til købers bank:

  • Må dokumenterne udleveres til køber uden betaling?
  • Skal der accepteres en veksel mod udlevering af dokumenter?

  Fordele:

  • Køber har betalt inden dokumenterne udleveres, eller accepteret en veksel for beløbet.
  • Ved mindre beløb, kan inkasso være mindre omkostnings tungt end remburs og dermed en billigere løsning.
  • Køber kan ikke kræve beløbet tilbage via sin bank, når betaling er sket.


  Ulemper:

  • Ingen garanti for at dokumenterne indløses.
  • Ingen garanti for hvornår betaling finder sted.


  Risici:

  • Hvis køber ikke indløser inkassodokumenterne, skal varen tages retur eller sælges til anden side, med deraf følgende ekstra omkostninger.
  • Sendes varerne med køber som modtager, er der risiko for at køber får varen udleveret uden at betale for den præsenterede inkassation.
  • Opfyldes betingelserne for importlicensforhold ikke, kan varer blive afvist eller betaling forsinkes. Oplysninger om importlicensforhold bør indhentes før varen afsendes.
 • Links til PDF-filer

  Du åbner PDF-filerne ved at klikke på den ønskede fil, og herefter udfylder du formularen på skærmen. Formularen gemmes ikke, så hvis du ønsker at gemme en kopi, skal du selv gemme dem på din pc.

  Formularer

  Prisliste