Leverandørservice

Leverandørservice

LeverandørService er et automatisk betalingssystem, som anvendes mellem virksomheder, som regelmæssigt har tilbagevendende betalinger for varer eller tjenesteydelser.

LeverandørService giver betalingsmodtageren mulighed for at trække sit tilgodehavende direkte fra kundens konto efter aftale med kunden.

Læs mere om LeverandørService.