Mastercard debit Business

Mastercard debit Business er et internationalt hæve- og betalingskort, der kan benyttes i Danmark og i resten af verden.

Kort til ind- og udland

Du og dine medarbejdere kan nemt og enkelt hæve og betale verden over og samtidig spare tid og penge på administration, fordi antallet af udlæg bliver færre - ligesom det heller ikke er nødvendigt at bestille valuta i forbindelse med udlandsrejser. I kan også bruge Mastercard debit Business til at handle på nettet. I den forbindelse har I mulighed for at bruge sik­ker­heds­løs­nin­gen "Mastercard ID Check’’.

Et Mastercard debit Business-kort kan bruges til:
  • at hæve kontanter.
  • at betale med på restauranter, i forretninger, hoteller mv. – kig efter Mastercard-logoet.
  • at handle med på internettet.
Sikker online handel

Stor handlefrihed uden overtræk

Mastercard debit Business er sikret mod overtræk – der kan således ikke bruges flere penge end, der står på kontoen. Hver gang kortet bruges, tjekkes elektronisk om det ønskede beløb står på kontoen – derfor intet overtræk uanset hvor i verden kortet benyttes. Benyttes AL-NetBank kan forbrug og reservationer følges her.

Der skal betales et mindre årligt kortgebyr. Prisen afhænger af korttypen, til gengæld giver kortet dig en stor handlefrihed. Se aktuel pris nederst på siden.

Rejseforsikring, der dækker hele verden

Hvis du og dine medarbejdere har brug for en rej­se­for­sik­ring, kan du sammen med Mastercard debit Business tegne en rej­se­for­sik­ring med en rigtig god dækning og til en fornuftig pris. Rej­se­for­sik­rin­gen omfatter bl.a. af­be­stil­lings­for­sik­ring, ubegrænset hjemtransport og ubegrænset dækning af hospitals- og lægeudgifter.

Læs mere i dækningsoversigten

Hvem kan få et Mastercard debit Business?

Alle er­hvervsvirk­som­he­der, faglige organisationer og almene boligselskaber/-organisationer, der er kunde i banken og som opfylder vores almindelige regler om kre­dit­vær­dig­hed, kan få et Mastercard debit Business.

Kort og godt: Mastercard debit Business FAKTA

Korttype

Praktiske oplysninger

  • Medicinsk forhåndsvurdering

    Har du en kronisk eller eksisterende lidelse, eller er du kommet til skade, kan du få foretaget en medicinsk forhåndsvurdering inden du skal rejse. Den giver dig svar på, om din rejseforsikring dækker på normale vilkår.

  • Rejseforsikring: Anmeld en skade

    Via linket herunder finder du vejledning og blanketter til skadesanmeldelse.

Læs også