Er leasing noget for din virksomhed?

Alle virksomheder – små som store - bør stille sig selv spørgsmålet: Er leasing noget for os? Alle virksomheder bør også spørge deres bank om det samme.

Godt halvdelen af alle erhvervskunder leaser varebiler, firmabiler, maskiner eller andet udstyr. Ifølge AL Finans er der mange fordele ved at lease i stedet for at købe:

Det er billigere at lease

Først og fremmest er det billigere at lease, fordi AL Finans i køber og ejer "aktivet", fx en varebil. Dermed kan kunden nøjes med en væsentlig lavere udbetaling end de 20-30 procent, som man normalt skal betale, når man køber. Ved leasing er det AL Finans, der finansierer moms, mens kunden kun betaler et momsbeløb på førs­te­gang­sy­del­sen.

Gode tilbud

AL Finans køber stort ind og får dermed en pæn flåderabat, som vores kunder får gavn af. Som en stor spiller på markedet har vi også hele tiden overblik over, hvad der er af gode tilbud. Vi ved også, hvilke biler der fungerer til hvilke firmatyper og behov. Dermed kan kunden bedre tage den rigtige beslutning i stedet for at bruge rigtig lang tid på det.

Belaster regnskabet mindre

Leasing belaster heller ikke regnskabet og likviditeten så meget som et køb – tværtimod. Som virksomhed slipper man for tunge afskrivninger i regnskabet. Ved køb vil man typisk afskrive 25 procent af "aktivets" (fx varebilens) værdi om året, og især for mindre virksomheder kan et dyrt køb udgøre en ret stor post i regnskabet. Hvis man leaser, skal man ikke afskrive. Man får tværtimod en fradragsret i regnskabet.

Gælder også udstyr

I ovenstående eksempel har vi taget udgangspunkt i en varebil. Men man får de samme regnskabs- og lik­vi­di­tets­mæs­si­ge fordele, når man leaser udstyr som lifte, gaffeltrucks eller en­tre­pre­nør­ma­te­ri­el.

Priseksempel – leasing

Men hvad koster det fx at lease en varebil? Hos AL Finans kan du se et aktuelt priseksempel med en Ford Transit Custom.

Du ved, hvad det koster

Leasing er også en sikker måde at finansiere på. Hvis man laver en aftale for 3 eller 4 år, så ved man fra starten, hvad det kommer til at koste i alt. Særligt hvis man vælger en aftale, hvor forsikring og serviceaftale er med i prisen. Når aftalen er slut, returnerer man bare bilen.

Hvis man har brug for mere fleksibilitet, kan man også indgå en aftale, hvor man har fuld råderet til at anvise en køber efter endt leasing.

Leasing kan også være fordelagtigt ved et ge­ne­ra­tions­skif­te eller ejerskifte i et firma. Har man et solidt firma, kan man før overdragelsen oprette en leasing-aftale, som så går videre til de nye ejere. Det giver de nye ejere en god start med økonomisk attraktiv aftale, som er uopsigelig de næste år.

Er der ulemper ved at lease?

Økonomisk er det svært at få øje ulemper. Det kan mere bunde i traditioner og ”vi plejer”.

Nogle virksomheder har naturligvis overskud og likviditet nok til at købe kontant, og ved køb har man også en slags opsparing i bilen, så længe der er værdi i bilen.

En ulempe kan være, at en leasing-aftale som udgangspunkt er uopsigelig i de 3 eller 4 år, den varer. AL Finans er selvfølgelig til at tale med, hvis man pludselig mister en større kontrakt og alligevel ikke har brug for den leasede varebil. Eller hvis en medarbejder siger op efter 1 år, og man ikke længere har brug for hans firmabil.

Som erhvervskunde i Arbejdernes Landsbank taler du først leasing-behov med din personlige rådgiver. Derefter kommer AL Finans med ind og rådgiver om detaljerne.

Læs mere om erhvervsleasing

Se også