Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Valutakonto

Valutakonto

En valutakonto er en indlånskonto på anfordring i fremmed valuta. På engelsk er betegnelsen ’Deposit on demand’ eller ’Current Account’. 

Der kan oprettes konti i de mest omsatte valutaer: USD, EUR, GBP, SEK, NOK, CHF og JPY. Hvis du har behov for en konto i en anden valuta, kan du kontakte din rådgiver og høre om muligheden herfor.

På konti i EUR, USD, GBP, SEK, NOK, CHF og JPY er rentesatsen dag-til-dag markedsrente, som er individuel pr. valuta, -0,50 % for privatkunder og -0,25 % for erhvervskunder.

På konti i øvrige valutaer er rentesatsen 0 %. Hvis markedsrenten -0,50/-0,25 % er under 0 % vil der blive opkrævet rente af indestående (gælder alle møntsorter). Tilskrivning af kreditrente sker 1 gang om året, hver den 31.12.

Hvornår benyttes valutakonto

En valutakonto er fordelagtig, når man har indtægter og udgifter i samme valuta, derved spares vekselomkostningerne og en evt. kursrisiko mindskes.

Fakta om valutakonto

  • Valutakonti kan kun føres i de mest omsatte valutaer ( USD, EUR etc.)
  • Der kan ikke hæves eller indsættes kontanter på en valutakonto, da saldoen består af såkaldte elektroniske penge.
  • Der kan ikke knyttes kreditkort eller Betalingsservice til en valutakonto.
  • En valutakonto kan ikke føres som lønkonto eller som en kassekredit med trækningsmaksimum, da saldoen på kontoen ikke må være negativ.
  • En valutakonto kan håndteres via AL-NetBank og der kan bestilles overførsler til udlandet samt modtages betalinger fra udlandet til kontoen. Bankens sædvanlige gebyr for transaktionen vil blive omregnet og fratrukket på kontoen i valuta. - Læs mere i Forretningsbetingelser for overførsler til og fra udlandet.
  • Valutaomveksling imellem egne konti valideres med ekspeditionsdagen + 2 bankdage (samme valør på begge konti) kan bestilles via AL-NetBank under menupunktet 'Overførsel – egne konti'. Dette er billigere end hvis banken kontaktes uden om AL-NetBank for at udføre omvekslingen.
  • Det til enhver tid gældende gebyr for oprettelse af valutakonto samt kvartalsmæssigt kontogebyr fremgår af ’Forretningsbetingelser for overførsler til/fra udlandet’.