Bankgaranti

Bankgaranti

En bankgaranti kan være et vigtig, hvis ikke nødvendigt, komponent, når din virksomhed indgår i aftaler eller handler med kunder. En bankgaranti er din modparts sikkerhed for at modtage penge, hvis din virksomhed ikke kan betale – og omvendt.

Her kan du læse om de forskellige bankgarantier, og hvornår de er relevante for din virksomhed.

Få rådgivning: Book møde

Hvad er en bankgaranti?

En bankgaranti er en sikkerhed, der stilles, når du skal indgå aftaler med f.eks. en kunde, en udlejer eller leverandør. Garantien sikrer, at betalingen sker som aftalt.

Ved en bankgaranti påtager vi os som bank risikoen for tabet ved at stille garanti for betalingen på dine vegne.

Ved nogle handler og kontrakter er en bankgaranti et krav, før en aftale kan indgås.

Fordele ved en bankgaranti

En bankgaranti beskytter både dig og dine samarbejdspartnere mod tab. Det begrænser overraskelser og unødigt træk på virksomhedens likviditet.

  • Du undgår at betale forud ved f.eks. huslejebetalinger.
  • Du belaster ikke virksomhedens likviditet.
  • Du kan finansiere leveringer med forudbetalinger fra dine kunder.
  • Du opnår større sikkerhed ved indgåelse af aftaler.

Typer af bankgarantier

Afhængigt af, hvilken type aftale eller kontrakt der er tale om, findes der forskellige bankgarantier:

Arbejdsgaranti

Købers sikkerhed for erstatning, hvis sælger ikke leverer varen eller udfører arbejdet.

Betalingsgaranti

Sælgers sikkerhed for betaling, hvis køber ikke kan betale for varen.

Udenlandske garantier

Ved im-/eksport til udlandet kan der kræves sikkerhed for, at betalingen, leverancen eller arbejdet udføres som aftalt.

Entreprisegaranti

Entreprenørens sikkerhed for betaling under entrepriseperioden ved større byggeprojekter.

Forskudsgaranti

Købers sikkerhed for at få forskuddet tilbagebetalt, hvis leverancen eller varen ikke leveres.

Toldgaranti

Im-/eksportørens sikkerhed for at afgifter til f.eks. toldmyndigheder kan udskydes.

Eksempel på en bankgaranti

En bankgaranti kan udformes på mange forskellige måder afhængig af de specifikke forhold i den konkrete aftale eller kontrakt.

En bankgaranti kan f.eks. bruges i forbindelse med leje af erhvervslokaler. Det kan fungere som et alternativ, hvis en udlejer stiller krav om en forudbetaling på eksempelvis tre måneders husleje, før lejeaftalen kan indgås.

Hvad koster en bankgaranti?

Prisen for en bankgaranti afhænger af typen af garanti, garantiperioden og den konkrete situation. Ofte betaler man en bestemt procentdel af det beløb, der stilles garanti for pr. kvartal, og vi laver altid en risikovurdering, før vi stiller garantien til rådighed.

Hvis du er interesseret i at høre mere om dine muligheder for at få en bankgaranti indskrevet i dine kontrakter, kan du altid kontakte en erhvervsrådgiver eller besøge et af vores seks lokale erhvervscentre.

Her sidder vores specialiserede erhvervsrådgivere klar med personlig sparring om, hvilken type bankgaranti der er relevant for din virksomhed og giver størst sikkerhed mod tab i lige netop din situation.

Du hører fra os inden for 24 timer

Udfyld formularen, og få en aftale med din lokale erhvervsrådgiver inden for 24 timer.

Book et møde med en rådgiver

Finanseringsmuligheder for erhverv

Finanseringsmuligheder for erhverv

Erhvervslån

Et erhvervslån er en fleksibel finansieringsløsning, der kan bruges til flere forskellige investeringer f.eks. ved køb af en erhvervsejendom.

Driftsfinansiering

Driftsfinansiering kan frigive likviditet til dine driftsomkostninger.

Anlægs-finansiering

Anlægsfinansiering kan give kapital til f.eks. et produktionsanlæg, nye maskiner eller en firmabil.

Få personlig rådgivning om din virksomhed

Bliv kontaktet og lad os høre om din virksomhed og dine ønsker til et samarbejde.

Præsentation af virksomheden
Virksomhed og kontaktoplysninger

DD.MM.ÅÅÅÅ

Kontaktperson/Indehaver i virksomheden
Oplysninger om forretningen
Oplysninger om nuværende bank
Oplysninger om revision

*Hvorfor skal jeg oplyse, hvem virksomhedens revisor er?

Erhvervskunder i Arbejdernes Landsbank skal som udgangspunkt benytte en godkendt revisor. Det vil sige en registreret eller statsautoriseret revisor. Arbejdernes Landsbank ønsker at bidrage til bekæmpelse af hvidvask og svig med skatter og afgifter. Derfor ønsker vi oplysninger om godkendt revisor, fordi det signalerer, at virksomheden er professionel og har til hensigt at følge gældende lovgivning.

Godkend og send formular

Dine oplysninger behandles fortroligt. Vi indsamler og behandler kun personoplysninger til specifikke formål, og vi sletter oplysningerne igen, når vi ikke længere har et lovligt formål med at opbevare og behandle dem. Du kan læse mere om bankens behandling af personoplysninger på al-bank.dk/persondata.