International miljøvirksomhed får fuld valuta for pengene

Biogasclean fra Odense har for alvor ramt tidens miljøvenlige og bæredygtige trend. De er blandt verdens førende virksomheder til at producere renseudstyr, der fjerner svovl fra biogasanlæg 100 pct. biologisk, dvs. uden brug af kemikalier.

Biogasclean Brande
Thorkil Dahlgreen - Biogasclean
Thorkil Dahlgreen - Biogasclean

På store slagterier og fabrikker med suk­ker­pro­duk­tion er der masser af restaffald. Der dannes biogas i den biologiske nedbrydning af organisk affald fra husdyrbrug, fø­de­va­re­pro­duk­tio­ner, bryggerier, spildevands-rensningsanlæg og hus­hold­nings­af­fald. Denne biogas indeholder 55-60 pct. metan, 40-45 pct. CO² samt varierende mængder af svovlbrinte (H²S).

Når svovlbrinten er fjernet, kan metanen i biogassen bruges til el- og var­me­pro­duk­tion på gasmotorer eller i kedler (i stedet for olie og gas). Eller også kan CO²’en fjernes, og biogassen opgraderes til bio-metan og leveres til naturgasnettet til erstatning for den naturgas, der ellers er hentet fra Nordsøen. Danmark har de seneste 5 år udviklet sig til verdensførende inden for biogas.

Derfor blev Biogasclean erhvervskunde i Arbejdernes Landsbank Erhverv
I 2019 valgte Biogasclean at blive erhvervskunde i Arbejdernes Landsbank:

”Samarbejdet med vores hidtidige bank­for­bin­del­se udviklede sig util­freds­stil­len­de, så vi begyndte at se os om efter alternativer. Vores be­sty­rel­ses­for­mand kendte Arbejdernes Landsbank Erhverv fra en anden virksomhed i Odense og etablerede kontakten til er­hvervs­af­de­lin­gen i Odense. Vi fik en positiv og professionel behandling og valgte derfor at skifte bank til AL,” fortæller Thorkil Dahlgreen, CEO i Biogasclean.

Er­hvervs­rå­d­gi­ver: Valutakurser har (for) stor betydning
Biogascleans teknologi og produkter er allerede eksporteret til 40 lande. De største markeder er Danmark, USA, Malaysia, Indonesien og Thailand, hvor Biogasclean har et datterselskab.

For en international virksomhed som Biogasclean, der handler med flere lande, kan valutakurser have meget stor indflydelse på regnskabet. Men sådan bør det faktisk ikke være, forklarer Lars Truelsegaard, er­hvervs­rå­d­gi­ver i Arbejdernes Landsbank:

”En virksomhed med indtægter og udgifter i udenlandsk valuta bør have fx en dollarkonto, så de ikke skal veksle frem og tilbage mellem danske kroner, dollars og andre valuta. For hvis valutakursen stiger ift. danske kroner, så skal de veksle flere danske kroner til at betale samme beløb til leverandører, og derved påvirkes resultatet negativt,” forklarer Lars Truelsegaard, er­hvervs­rå­d­gi­ver i Arbejdernes Landsbank, Erhvervscenter Fyn i Odense.

”Selvfølgelig kan virksomheden være heldig med, at valutakurserne går ’den rigtige vej’ nogle gange, men de kan også gå ’den forkerte vej’. Spørgsmålet er, om man som virksomhed vil acceptere den risiko, eller om man vil afdække den, så det ikke bliver valutakurserne, der bestemmer, hvordan virksomhedens årsregnskab ser ud,” siger Lars Truelsegaard.

Vi hjælper kunden med at få overblik
Lars Truelsegaard er certificeret i de røde, dvs. mest komplekse, finansielle produkter. I sager med kunder som Biogasclean med international samhandel arbejder han typisk sammen med bankens handelsområde, som kan lave analyser af en virksomheds pengestrømme (cashflow).

”Det er vigtigt for os at hjælpe vores kunder med at få overblik over deres samlede risiko, og hvordan den håndteres bedst muligt. I tilfældet med Biogasclean lavede vi en risikoanalyse af deres valutaflow, som vi gennemgik på et møde med dem. Biogasclean var allerede meget opmærksomme på valutarisici og ri­si­ko­af­dæk­ning, men vi fandt frem til yderligere besparelser for virksomheden ved at justere deres va­luta­veks­lin­ger,” fortæller Michael Winther fra bankens han­del­s­af­de­ling.

Til kundens fordel, ikke bankens
Bankens løsning til Biogasclean har resulteret i et lavere træk på kassekreditten, eliminering af va­luta­for­skel­le (og risici) samt en nedbringelse af virksomhedens ren­te­be­ta­lin­ger på ud- og indlån.

”Vi tager altid udgangspunkt i kundens behov, og denne løsning er til kundens fordel, mens banken tjener mindre. Sådan er bankens værdigrundlag: Kunden skal være tilfreds og have den rigtige rådgivning og produkt med ud ad døren. Det er det vigtigste,” fastslår er­hvervs­rå­d­gi­ver Lars Truelsegaard.

Biogasclean

Fakta om Biogasclean

  • Biogasclean er en dansk virksomhed med speciale i at fjerne svovl fra biogasanlæg 100 pct. biologisk, dvs. uden brug af kemikalier.
  • Biogasclean er grundlagt i 2008 af nuværende CEO Thorkil Dahlgreen og medejer CTO Peter Thygesen.
  • Biogasclean har over 25 ansatte i Denmark, Thailand, Malaysia og Brasilien og har eksporteret til over 40 lande, hovedsageligt i Denmark, Malaysia, Indonesien, USA og Thailand, hvor de har et datterselskab.
Biogasclean Denmark

Læs også