Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Investeringsrådgivning

Investeringsrådgivning

Enhver investering bør være resultatet af grundige overvejelser. Det er vigtigt at være bevidst om, at investering altid er forbundet med en vis risiko. Jo højere afkast I forventer, desto større risiko må I ofte være villig til at løbe. Derfor er det en god idé at rådføre sig med banken.

Vi vil gerne hjælpe jer mod et solidt investeringsgrundlag for jeres virksomhed. Derfor kan I få investeringsrådgivning i erhvervsøjemed, der er særligt tilpasset jeres situation.  

Kontakt os for investeringsrådgivning

Vi er her for at hjælpe jer. Derfor er I velkomne til at kontakte os, så vi kan finde den bedste investeringsløsning for jer.

Hvordan skal I investere jeres penge?

Vores investeringsrådgivere kan hjælpe og vejlede jer til den rette investering baseret på jeres situation. Hvilke investeringer der er bedst for jer, afhænger af flere faktorer – blandt andet tidshorisont for investeringen, risikovillighed, og hvor meget I ønsker at investere.

Vi udarbejder en investeringsprofil sammen

Uanset om du er en ny eller en erfaren investor, så tager vores rådgivning udgangspunkt i en investeringsprofil, som vi sammen udarbejder for dig og din virksomhed. Investeringsprofilen vil bl.a. fortælle noget om følgende:

  • Hvor risikovillig er du og virksomheden
  • Hvornår er der brug for pengene?
  • Du investerer midler for en virksomhed eller fond?
  • Hvor stor erfaring du har med investering

Risikovillighed og investering

Hvor risikovillige er I?
Det kan være en god start at overveje jeres risikovillighed, når I skal investere.
For at gøre det lettere for jer at vurdere vores investeringsprodukters risiko for tab samt kompleksiteten af produktet, har vi lavet en risikomærkning.
Mærkningen er baseret på grønne, gule og røde investeringsprodukter. På baggrund af mærkningen kan I se, hvor stor risiko investeringsproduktet indebærer. Læs om mærkningen her.

Hvordan betales der skat af investeringerne?

Der er selvfølgelig også om de skattemæssige konsekvenser, der er forskellige alt efter, om der investeres midler fra

  • Et aktieselskab
  • En virksomhed, som er underlagt virksomhedsskatteordningen
  • En fond, som beskattes efter Fondsbeskatningsloven.

Læs mere om skat og investering her

Vil du vide mere om, hvad vi kan tilbyde i forhold til investeringsrådgivning, så kontakt os.

Få mere information om investering

Er du interesseret i at investere selv, eller blot holde dig orienteret om finansnyheder, kan vi anbefale, at du går ind på siderne under Finansnyt.

Her finder du et bredt udsnit af information om investering og analyser af aktie- og obligationsmarkederne. Du finder bl.a. generelle beskrivelser af værdipapirer, de nyeste nøgletal fra ind- og udland samt analyser af aktieselskaber og renteudviklingen.