MitID til Netbank Erhverv

MitID til Netbank Erhverv

Ligesom MitID afløser NemID for private brugere, skal erhvervsbrugere også have MitID for at kunne tilgå netbanken. Fra den 8. marts 2022 og frem til den 30. juni 2022 vil erhvervsbrugere skulle skifte loginmetode fra NemID til MitID i Netbank Erhverv hos Arbejdernes Landsbank.

Med MitID udfases NemID nøglekort til Erhverv. Sikkerheden bliver dermed styrket, da det nuværende nøglekort kan kopieres og misbruges. MitID er en mere sikker løsning.  

* Informationerne gælder også for foreninger, som i samme periode står over for et skifte til MitID. 

Hvornår skal jeres virksomhed skifte til MitID?

Jeres virksomheds netbankbrugere bliver efter den 8. marts 2022 udtaget til at skifte til MitID via Netbank Erhverv.

Det skal virksomheden være opmærksom på: 

  • Jeres medarbejdere bliver ikke nødvendigvis udtaget på samme tidspunkt.
  • Det er en forudsætning, at jeres medarbejdere har fået et personligt MitID for at kunne gennemføre et skifte fra NemID til MitID.
  • Jeres medarbejdere kan i forbindelse med skiftet vælge, om de ønsker at anvende personligt MitID, eller om de ønsker at oprette et nyt MitID, som kun anvendes til login i netbank – sidstnævnte kaldes MitID Erhvervsbank. 
  • Efter skiftet til MitID skal brugerne anvende deres MitID, hver gang jeres netbank skal tilgås og ved godkendelse af transaktioner.

Det skal virksomhedens netbankbrugere være opmærksomme på:

  • Brugerne får besked i netbank, når det er tid til at skifte til MitID.
    Skiftet skal ske inden for 30 dage. Derefter vil brugeren ikke længere kunne logge ind i netbanken med NemID.
  • Brugeren skal under skiftet til MitID anvende sit personlige MitID for at identificere sig første gang. Under skiftet kan brugeren vælge, om vedkommende efter skiftet ønsker at anvende personligt MitID eller oprette et nyt MitID til login i netbanken, dvs. MitID Erhvervsbank.

Læs mere om MitID

 

 

 
MitID afløser NemID - også for erhvervskunder

Identifikationsmidler

Det er op til den enkelte bruger, hvilket identifikationsmiddel, der skal anvendes til at logge på Netbank Erhverv.  

MitID app'en er gratis at bruge. Det er også muligt at anvende andre identifikationsmidler - kodeviser, chip eller kodeoplæser. 
Vær opmærksom på, at virksomheden betaler for køb af kodeviser,- chip eller -oplæser. Se priserne her.

Læs mere om identifikationsmidlerne