Valified gør det nemt at rapportere om bæredygtighed og grøn omstilling

Valified gør det nemt at rapportere om bæredygtighed og grøn omstilling

Få adgang til Valifieds platform

Som erhvervskunde kan du gratis oprette din virksomhed på Valifieds platform - på få minutter.

Opret en bæredygtighedsrapport

Opret gratis en digital ESG-rapport og vis omverdenen, at I arbejder målrettet med bæredygtighed og grøn omstilling.

Få hjælp til rapportering

Få support af Valified til virksomhedens rapportering - så I lever op til kravene og står stærkt i konkurrencen.

video Play

Se, hvordan vi med Valified understøtter din virksomheds grønne omstilling

Opret din virksomhed

Som erhvervskunde i banken kan du gratis oprette din virksomhed på Valifieds platform.

Hvad er Valified?

Valifieds digitale platform gør det nemt at samle, analysere og rapportere om virksomhedens arbejde med bæredygtighed og grøn omstilling.

Nemt

Kom nemt i gang med bæredygtighedsrapportering ved at besvare en forhåndsdefineret spørgeramme på platformen, som kommer rundt om basale spørgsmål og rapporteringskrav i relation til klima og miljø (E), sociale forhold (S) og ansvarlig virksomhedsledelse (G). På den måde får I et godt overblik over, hvor virksomheden står i dag, og hvilke områder som I skal arbejde videre med.

 

Effektivt

Supplér besvarelsen af den forhåndsdefinerede spørgeramme med yderligere informationer og data, som netop jeres virksomhed ønsker at rapportere på. I kan for eksempel angive virksomhedens certificeringer og arbejde med FN's verdensmål. I kan også oprette en digital bæredygtighedsrapport, som du fx kan præsentere på din hjemmeside og dele med kunder, investorer m.fl.

 

Værdiskabende

Brug Valified som virksomhedens realtime dashboard for arbejdet med bæredygtighed og ESG-data, hvorfra virksomheden kan samle, analysere og offentliggøre virksomhedens aktuelle bæredygtighedsdata samt indsatser og fremskridt. I kan desuden invitere kunder, investorer og leverandører ind på Valifieds platform, så de også kommer i gang med den grønne omstilling. 

Vi ønsker at skabe værdi for vores erhvervskunder og samtidig understøtte deres grønne omstilling. Derfor tilbyder vi alle erhvervskunder i Arbejdernes Landsbank gratis adgang til Valified.

Omstil virksomheden til en grønnere fremtid, uden at det overstiger ressourceforbruget

Verden er i forandring, og kunder, investorer og myndigheder stiller voksende krav til virksomheder om at bidrage til den grønne omstilling og at rapportere om indsatser og fremskridt i forhold til bæredygtighed. Nu giver vi vores virksomhedskunder mulighed for at rapportere på klima, miljø, menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, anti-korruption og verdensmålene, uden at det vælter budgettet eller stjæler unødvendigt mange medarbejdertimer. Alle erhvervskunder i banken får – helt uden omkostninger - adgang til den digitale platform Valified, som hjælper din virksomhed godt på vej.

Hvor meget CO2 udleder din virksomhed?

Som erhvervskunde i Arbejdernes Landsbank kan du gratis beregne din virksomheds CO2 forbrug på Valifieds platform.

Læs mere

Q&A

Hvorfor skal vi som virksomhed rapportere om bæredygtighed?

Mindre og mellemstore virksomheder udgør ca. 99 pct. af dansk erhvervsliv og er derfor helt afgørende for, at vi lykkes med den grønne omstilling af samfundet. Rapportering er en måde for din virksomhed at vise omverdenen, at I tager ansvaret på jer, udnytter muligheder i markedet og iværksætter aktiviteter, der kan bidrage til den bæredygtige udvikling.

Hvad er problemet, hvis min virksomhed ikke rapporterer om bæredygtighed?

Manglende ESG-rapportering kan i fremtiden gøre det svært for virksomheder at bevare deres konkurrencekraft, fordi efterspørgslen efter disse data er stigende blandt kunder, investorer, samarbejdspartnere mfl. Netop rapportering kan imidlertid tage pusten fra mange små og mellemstore virksomheder. Arbejdernes Landsbank vil gerne understøtte og gøre det nemmere for vores erhvervskunder at komme godt i gang, og med Valified gør vi det nemt for din virksomhed at arbejde struktureret med grøn omstilling.

Hvorfor tilbyder Arbejdernes Landsbank adgang til Valified uden omkostninger for virksomhedskunder?

Arbejdernes Landsbank har iværksat en ambitiøs bæredygtighedsstrategi og har forpligtet sig til at understøtte Parisaftalen. For at vi kan lykkes med det, er det nødvendigt at få bankens erhvervskunder med på rejsen mod mere bæredygtighed. Med Valified har vi en forventning om at kunne motivere virksomheder til at komme i gang med den grønne omstilling og at rapportere om deres indsatser og fremskridt.

Hør mere om mulighederne hos os

Ønsker du at vide mere om fordelene med Valified og mulighederne for din virksomhed hos os, kan du udfylde formularen herunder og blive kontaktet om dine ønsker til et samarbejde.

Præsentation af virksomheden
Virksomhed og kontaktoplysninger

DD.MM.ÅÅÅÅ

Kontaktperson/Indehaver i virksomheden

Kun danske telefonnumre

Oplysninger om forretningen
Oplysninger om nuværende bank
Oplysninger om revision

*Hvorfor skal jeg oplyse, hvem virksomhedens revisor er?

Erhvervskunder i Arbejdernes Landsbank skal som udgangspunkt benytte en godkendt revisor. Det vil sige en registreret eller statsautoriseret revisor. Arbejdernes Landsbank ønsker at bidrage til bekæmpelse af hvidvask og svig med skatter og afgifter. Derfor ønsker vi oplysninger om godkendt revisor, fordi det signalerer, at virksomheden er professionel og har til hensigt at følge gældende lovgivning.

Godkend og send formular

Dine oplysninger behandles fortroligt. Vi indsamler og behandler kun personoplysninger til specifikke formål, og vi sletter oplysningerne igen, når vi ikke længere har et lovligt formål med at opbevare og behandle dem. Du kan læse mere om bankens behandling af personoplysninger på al-bank.dk/persondata.