Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Ny økonomisk prognose fra EU

Ny økonomisk prognose fra EU

Ny prognose fra EU

EU-Kommissionen har udsendt deres halvårlige prognose for økonomien i EU og i medlemslandene. Grundscenariet er, at opsvinget fortsætter, men i et lidt lavere tempo end før forventet, tilligemed at inflationen forbliver lav. Vækstskønnet for 2020 er lidt højere, end hvad der aktuelt er konsensus i finansmarkedet.

Væksten vil også de kommende år mest af alt være drevet af den indenlandske økonomi med privatforbruget som den største vækstmotor og erhvervsinvesteringerne som den næststørste. Arbejdsløsheden forventes at forsætte nedad og vil i 2020 nå ned under den gamle bund fra før finanskrisen. Det forventes dog kun at presse lønstigningstakten marginalt op, fra 2,0% i 2019 til 2,2% i 2020.

Det vigtigste nye i prognosen er en forventning om, at finanspolitikken bliver lempet i 2019 og 2020, hvilket fører til, at Kommissionen nu forventer et lidt større budgetunderskud end i den foregående prognose. Umiddelbart må det vurderes som ”godt” for vækstudsigterne, at der er udsigt til lidt lempeligere finanspolitik.

Kommissionen ser dog risikoen på vækstskønnene som klart nedad, hvor forhold som Brexit, handelskrig, længerevarende slowdown i verdenshandlen, afmatning i Kina og skrøbelige europæiske banker giver risiko for skuffende lav vækst.

På landeniveau er Tyskland og Italien bundskraberne i 2019 med en forventet BNP-vækst på kun 0,5% hhv. 0,1%. Til gengæld forventer Kommissionen en pæn fremgang i væksten i 2020 i de to lande til 1,5 hhv. 0,7%. Altså kun en midlertidig vækstpause.

Hvad angår statsfinanserne forventes Frankrig i 2019 at ligge på den forkerte side af budgetreglen med et budgetunderskud på 3,1% af BNP, mens Italiens budgetunderskud forventes at vokse fra 2,5% af BNP i år til 3,5% af BNP i 2020. Kun Rumænien vil i 2020 have svagere statsfinanser end Italien. Grundet det stigende budgetunderskud forventes den italienske statsgæld at vokse til 135% af BNP i 2020 mod 132% af BNP sidste år.

Link til hele prognosen: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip102_en.pdf

Bjarne Kogut, Handelsområdet